Ne bojte se

Pročitajte: Evanđelje po Luki 2:8-14

8 U onom kraju držali su pastiri u polju noćnu stražu kod svoga stada. 9 Tada stupi Gospodnji anđeo pred njih i Gospodnja ih slava obasja. I vrlo se uplašiše. 10 A anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam veliku radost, koja je za sav narod: 11 Danas vam se u Davidovu gradu rodi Spasitelj, Mesija i Gospodin. 12 I ovo neka vam je znak: Naći ćete dijete što je povijeno u pelenice i leži u jaslama.« 13 Odjedanput se pridruži anđelu velika nebeska vojska koja je hvalila Boga i pjevala:
14 »Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima,
jer su mu omiljeli.«

Ne bojte se… Danas vam se u Davidovu gradu rodi Spasitelj…

Luka 2:10,11

U stripu Charlie Brown Linusa pamtimo po njegovoj svjetloplavoj ‘dekici’. Nosi ju posvuda i nije mu neugodno što ju treba da se smiri i utješi. Njegova sestra Lucy posebno ne voli ‘dekicu’ i često je se pokušava riješiti. Zakopa ju, od nje napravi zmaja i upotrijebi ju za znanstveni projekt s vatrom. I Linus zna da bi trebao manje ovisiti o svojoj ‘dekici’ i s vremena na vrijeme ju negdje ostavi, no uvijek je ponovo uzima.

U filmu Božić Charliea Browna, kada uzrujani Charlie Brown pita: »Zar nema nikoga tko zna što je bit Božića?«, Linus s ‘dekicom’ u ruci dolazi na sredinu pozornice i govori tekst iz Evanđelja po Luki 2:8-14. Usred recitiranja, kada kaže »Ne bojte se!«, iz ruke ispušta ‘dekicu’ – stvar za koju se grčevito držao kad se bojao.

Što nas to kod Božiće podsjeća da se ne trebamo bojati? Anđeli koji su došli pastirima rekli su: »Ne bojte se… Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin« (r. 10,11, K. S.).

Isus je »Bog s nama« (Matej 1:23). S nama je po Duhu Svetome, naš Branitelju (Ivan 14:16), zato se ne trebamo bojati. Možemo se osloboditi svojih ‘dekica’ i vjerovati mu.

– Anne Cetas

Bože, pomogni nam osloboditi se svega što nam pruža lažnu sigurnost.