Riječ i Nova godina

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 1:1-14

1 U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ.* 2 Ona bijaše u početku kod Boga. 3 Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. 4 U njoj bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima. 5 Svjetlo svijetli u tami; ali tama ga ne obuze. 6 Poslan bi čovjek od Boga komu bijaše ime Ivan. 7 On dođe za svjedočanstvo, da svjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. 8 On ne bijaše svjetlo, nego da svjedoči za svjetlo. 9 Svjetlo istinito, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet. 10 Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao; i svijet ga nije spoznao. 11 K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše. 12 A svima koji ga primiše dade moć da budu djeca Božja. Onima koji vjeruju u ime njegovo, 13 koji nisu rođeni od krvi, ni od tjelesne volje, ni od muževlje volje, nego od Boga.

U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ.

Ivan 1:1

TIJEKOM odrastanja na Filipinima Michellan se suočavala s različitim izazovima, no uvijek je voljela riječi i u njima nalazila utjehu. Jednoga dana, dok je još bila na fakultetu, pročitala je prvo poglavlje Ivanova evanđelja i njezino se »kameno srce uznemirilo«. Osjećala se kao da joj netko govori: »Da, voliš riječi, pa? Postoji Vječna Riječ, onaj tko… može probiti tamu, sada i uvijek. Riječ koja je postala tijelom. Riječ koja ti može uzvratiti ljubav.«

Čitala je evanđelje koje počinje istim riječima kao i Knjiga Postanka: »U početku…« (Postanak 1:1). Ivan je nastojao pokazati da Isus nije bio samo s Bogom na početku vremena nego da on jest Bog (Ivan 1:1). I ta je Živa Riječ postala čovjekom »i nastanila se među nama« (r. 14). »A svima koji ga primiše dade moć da budu djeca Božja« (r. 12).

Michellan je toga dana prihvatila Božju ljubav i bila je rođena »od Boga« (r. 13). Zahvalna što ju je spasio od ovisnosti kojoj je bila sklona njezina obitelj, sada piše o Isusovoj radosnoj vijesti, s radošću, svojim riječima, o Živoj Riječi.

Ako vjerujemo u Krista, i mi možemo prenijeti Božju poruku i njegovu ljubav. Na početku 2022. godine koje riječi ispunjene milošću možemo govoriti ljudima oko sebe?

– Amy Boucher Pye

Isuse, daj nam riječi kojima ćemo blagoslivljati nekoga tvojom milošću i ljubavlju danas i u ovoj godini.