Oprani

Pročitajte: Poslanica Titu 3:3-7

3 Jer i mi smo bili nekada nerazumni, nepokorni, lutalice. Živjeli smo u pakosti i zavisti, puni mržnje i mrzeći jedni druge. 4 A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega Spasitelja, 5 spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti.* 6 Njega izli na nas obilato po Isusu Kristu, našemu Spasitelju, 7 da – opravdani njegovom milošću – po nadi budemo baštinici vječnoga života.

… ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista.

1 Korinćanima 6:11

MOJ prijatelj Bill opisao je Gerarda, svog poznanika, kao onoga tko je »jako dugo jako daleko od Boga«. No jednog dana, nakon što se Bill susreo s Gerardom i objasnio mu kako je Božja ljubav put do našeg spasenja, Gerard je uzvjerovao u Isusa. Kroz suze se pokajao za svoje grijehe i predao život Kristu. Nakon toga Bill je upitao Gerarda kako se osjeća. Brišući suze, jednostavno je odgovorio: »Oprano.«

Kakav odgovor! Upravo je to bit spasenja – vjera u Isusovu žrtvu na križu. U Prvoj poslanica Korinćanima 6, nakon što Pavao govori da neposluh prema Bogu vodi do odvajanja od njega, čitamo: »Vi ste neki takvi. Ali se opraste, i posvetiste, i opravdaste imenom našega Gospodina Isusa Krista« (r. 11, K. S.). To znači da im je oprošteno i izmireni su s Bogom.

Poslanica Titu 3:4,5 više nam govori o tom čudesnom spasenju. »A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega Spasitelja, spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelju preporoda…« Naš nas grijeh razdvaja od Boga, ali vjerom u Isusa kazna grijeha je oprana. Postajemo nova stvorenja (2 Korinćanima 5:17), imamo pristup k Ocu (Efežanima 2:18) i čisti smo (1 Ivanova 1:7). On jedini pruža ono što nam treba da budemo oprani.

– Dave Branon

Dragi Isuse, shvaćamo da je kazna za naš grijeh odvajanje od tebe. Hvala ti za spasenje.