Nacrtaj oproštenje

Pročitajte: Psalam 103:7-13

7 Svoje putove pokaza Mojsiju,
svoja djela sinovima Izraelovim.
8 Gospod je milosrdan i milostiv,
strpljiv je i bogat dobrotom.
9 Ne ostaje gnjevan zauvijek,
niti se dovijeka ljuti.
10 Ne postupa s nama po našim grijesima,
niti nam vraća po našim krivnjama.

11 Jer koliko je nebo visoko nad zemljom,
toliko je njegovo milosrđe prema onima koji ga se boje.
12 Koliko je istok daleko od zapada,
toliko udaljuje od nas naše grijehe.
13 Kao što se otac smiluje svojoj djeci,
tako se smiluje Gospod onima koji ga se boje.

Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas naše grijehe.

Psalam 103:12

MALA crvena mehanička igračka Etch A Sketch ima ravni, sivi ekran u crvenom okviru na kojemu su dva gumba. Igračka je bila fantastična. Kao mala mogla sam se satima igrati. Kad bih okrenula jedan gumb, mogla sam crtati vodoravnu liniju na ekranu, a okretanjem drugoga gumba crtala sam okomitu liniju. Mogla sam biti kreativna i okrećući oba gumba istodobno crtati dijagonalne linije i krugove. No prava zabava dogodila se kad bih okrenula igračku naopačke, malo ju protresla, a zatim ju ponovo okrenula na pravu stranu. Zaslon je bio prazan i spreman za novi crtež.

Božje oproštenje djeluje slično kao zaslon moje omiljene igračke. On briše naše grijehe. Čak i ako se sjetimo loših stvari koje smo učinili, Bog bira oprostiti nam i zaboraviti. On »ne postupa s nama prema našim grijesima« (r. 10), nego nam iskazuje milosrđe i oproštenje. Imamo ‘čisti zaslon’ – novi život, novu priliku. Možemo se riješiti krivnje i srama zbog njegova nevjerojatnog dara.

Psalmist nas podsjeća da su naši grijesi udaljeni od nas koliko je istok daleko od zapada (r. 12). To je najdalje dokle možemo stići! U Božjim očima naši grijesi više nisu poput lošeg crteža. To je razlog za radost i zahvalnost Bogu na njegovoj nevjerojatnoj ljubavi.

– Katara Patton

Podsjeti nas, Bože, da se više ne sjećaš naših grijeha.