Ono što propovijedate

Pročitajte: Jakovljeva poslanica 1:19-27

19 Znajte, ljubljena braćo moja: neka bude svaki čovjek brz u slušanju, a spor u govorenju i spor u srdžbi. 20 Jer čovječja srdžba ne čini Božje pravde. 21 Zato, odbacivši svaku nečistoću i ostatak zloće, u krotkosti primite usađenu riječ koja može spasiti vaše duše! 22 Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, varajući sami sebe! 23 Jer ako tko sluša riječ, a ne vrši je, on je kao čovjek koji gleda naravno svoje lice u ogledalu. 24 On se je ogledao pa otišao i odmah je zaboravio kakav je. 25 Ali tko se ogleda u savršenom zakonu slobode i ostane u njemu, i ne biva zaboravni slušatelj, nego djelotvorni vršitelj, taj će biti blažen u svojemu djelovanju. 26 Ako li tko misli da je pobožan, a ne zauzdava svoga jezika, nego vara svoje srce, njegova je pobožnost isprazna. 27 Pobožnost čista i neokaljana pred Bogom i Ocem jest ova: pomagati sirotama i udovicama u njihovoj nevolji i držati sebe neokaljanima od svijeta.

Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, varajući sami sebe!

Jakovljeva 1:22

POČELA sam čitati Bibliju svojim sinovima kad je moj najmlađi, Xavier, krenuo u vrtić. Iskoristila bih posebne trenutke i izabrala retke koji bi se odnosili na naše okolnosti i potaknula ih da se mole sa mnom. Xavier je brzo pamtio retke iz Pisma. Kad bismo bili u nevolji u kojoj nam je potrebna mudrost, izverglao bi redak koji govorio o tome.

Jednog sam se dana naljutila i grubo mu prigovorila. Sin me zagrlio i rekao: »Mama, primjenjuj ono što pričaš.«

Xavierov nježni podsjetnik odražava mudri savjet apostola Jakova židovskim vjernicima u Isusa razasutim po raznim zemljama (r. 1). Ističući kako grijeh može ometati naše svjedočanstvo o Kristu, Jakov ih je ohrabrio: »… u krotkosti primite usađenu riječ« (r. 21). Slušajući, ali ne izvršavajući riječi Svetoga pisma, mi smo poput ljudi koji se gledaju u ogledalo i zaboravljaju kako izgledaju (r. 23,24). Lako gubimo iz vida sliku kakvu Bog ima o nama kada nas gleda kroz Kristovu žrtvu na križu.

Zadaća vjernika u Isusa je propovijedati Evanđelje. Duh Sveti nas mijenja i osnažuje da budemo bolji glasnici Radosne vijesti. Naša nam poslušnost pomaže odražavati Božju istinu, zato primjenjujmo ono što propovijedamo.

– Xochitl Dixon

Bože, učini nas sličnijima sebi kako bismo u svakoj prilici mogli tvoju ljubav podijelim s drugima.