Radost

Pročitajte: Psalam 92

2 Dobro je hvaliti Gospoda
i pjevati tvojemu imenu, Svevišnji,
3 navješćivati jutrom tvoju dobrotu,
a noću vjernost tvoju
4 uz harfu s deset žica i uz liru,
s pjesmom na citri.
5 Jer razveselio si me, Gospode, svojim djelima!
Kličem zbog djela tvojih ruku.

6 Kako su velika tvoja djela, Gospode,
i vrlo duboki naumi tvoji!
7 Nerazuman čovjek to ne zna
i luđak to ne shvaća:
8 Pa kad bezbožnici niču kao trava
i cvjetaju svi zločinci,
određeni su da izginu zauvijek.
9 A ti si dovijeka uzvišen, Gospode.

10 A tvoji neprijatelji, Gospode,
tvoji neprijatelji će izginuti,
svi će se zločinci raspršiti.
11 Uzdigao si mi snagu kao u bivola,
pomazao si me uljem čistim.
12 I oko moje gleda poraz protivnika mojih.
Uši mi slušaju o tim zločinaca koji ustaju na me.

13 Pravednik će cvjetat kao palma
i rasti kao libanonski cedar:
14 zasađeni u Domu Gospodnjem,
cvjetat će u dvorima Boga našega.
15 U starosti donosit će plod,
bit će sočni i svježi,
16 da navijeste kako je pravičan Gospod,
Hrid moja, u kojem nema nepravde.

Jer razveselio si me, Gospode, svojim djelima! Kličem zbog djela tvojih ruku.

Psalam 92:5

BRZO se približavam novom godišnjem dobu – zimi svoga života – ali još nisam tamo. Iako godine jure i želim ih usporiti, imam radost koja me održava. Svaki dan je novi dar koji mi je Bog dao. Zato sa psalmistom mogu reći: »Dobro je hvaliti Gospoda… navješćivati jutrom tvoju dobrotu, a noću vjernost tvoju« (r. 2-3).

Iako moj život ima svojih borbi i boli, a ponekad me pogađaju i teškoće drugih, Bog mi dopušta da se pridružim psalmistu u veličanju: »Obradovao si me djelima svojim, o Jahve, kličem zbog djela ruku tvojih« (r. 5, K. S.). To je radost zbog danih blagoslova: obitelji, prijatelja i dobrog posla; radost zbog Božjega čudesnog stvorenja i njegove nadahnute Riječi; radost jer nas je Isus toliko ljubio i umro za naše grijehe i radost jer nam je dao Duha, izvor istinske radosti (Rimljanima 15:13). Zbog Gospodina oni koji vjeruju u njega mogu »cvjetat kao palma… U starosti donosit će plod… da navijeste kako je pravičan Gospod« (Psalam 92:13-15).

Kakav plod? Bez obzira na naše okolnosti ili životnu dob, možemo biti primjeri njegove ljubavi kroz život koji vodimo i riječi koje izgovaramo. Milost je znati i živjeti za Gospodina i govoriti drugima o njemu.

– Alyson Kieda

Dragi Gospode, hvala ti na radosti koju imamo zahvaljujući Duhu Svetome.