Spojeni jezik u molitvi

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 8:22–27

22 Jer znamo da sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se sve do sada. 23 A ne samo ono, nego i mi sami koji imamo prvine Duha, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenje, otkupljenje svojega tijela. 24 U nadi se naime spasismo. A nada koja se vidi, nije nada; jer što tko vidi, kako će se tome nadati? 25 Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo sa strpljivošću.
26 A tako nam i Duh pomaže u našoj slabosti; jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem. 27 A onaj koji ispituje srca, zna što je želja Duha, jer po Božjoj volji posreduje za svete.

A tako nam i Duh pomaže… jer ne znamo za što ćemo se moliti… nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem.

Rimljanima 8:26

KAD je moj mlađi brat bio na operaciji, bila sam zabrinuta. Majka mi je objasnila da je spojeni jezik (ankyloglossia) stanje s kojim je rođen i da će bez operacije imati teškoće kod jedenja i u konačnici govora. U prenesenom smislu to znači da nam nedostaju riječi ili nas je sram govoriti.

Ponekad imamo ‘spojeni jezik’ u molitvi, ne nalazimo riječi. Naši su jezici sputani duhovnim klišeima i frazama koje se ponavljaju. Osjećaje usmjeravamo prema nebu, pitajući se hoće li doprijeti do Božjih ušiju. Naše misli besciljno lutaju.

Pišući kršćanima prvoga stoljeća u Rimu, apostol Pavao govori o tome što učiniti kada ne znamo kako moliti. Poziva nas da potražimo pomoć Duha Svetoga. »A tako nam i Duh pomaže u našoj slabosti; jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem« (r. 26). Riječ »pomaže« ovdje znači nositi veliki teret. A »neiskazanim uzdisanjem« upućuje na posredničku prisutnost Duha koji donosi naše potrebe Bogu.

Kad u molitvi imamo ‘spojeni jezik’, Božji Duh oblikuje našu zbunjenost, bol i rastresenost u savršenu molitvu koja iz našeg srca ide u Božje uši. On sluša i odgovara, donoseći upravo onu vrstu utjehe za koju možda nismo ni znali da ju trebamo, sve dok ga nismo zamolili da se moli za nas.

– Elisa Morgan

Bože, hvala ti za posredničku molitvu Duha Svetoga.