To mijenja sve

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 15:12-26
12 A ako se propovijeda da je Krist uskrsnuo od mrtvih, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? 13 Ako naime nema uskrsnuća mrtvih, onda nije ni Krist uskrsnuo. 14 A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je dakle naše propovijedanje, uzalud je i vaša vjera. 15 Tada smo i lažni Božji svjedoci što smo svjedočili protiv Boga da je uskrisio Krista kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskrsavaju. 16 Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo. 17 A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je naša vjera, jer ste još u svojim grijesima. 18 Tada i oni koji usnuše u Kristu, izgiboše. 19 Ako se samo u ovom životu uzdamo u Krista, bjedniji smo od svih ljudi.
20 Ali Krist jest uskrsnuo od mrtvih, prvijenac onih koji usnuše. 21 Jer kako po čovjeku dođe smrt, tako će i uskrsnuće mrtvih doći po čovjeku. 22 Doista, kako u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. 23 Ali svaki u svom redu: prvijenac Krist; potom oni koji su Kristovi o njegovu dolasku. 24 Onda svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, i kad dokine svako poglavarstvo, svaku vlast i silu. 25 Jer njemu valja kraljevati »dok ne podloži sve neprijatelje pod svoje noge«. 26 A kao posljednji neprijatelj bit će uništena smrt!

Ali Krist jest uskrsnuo od mrtvih, prvijenac onih koji usnuše.

1 Korinćanima 15:20

JAROSLAV Pelikan, kojeg smatraju jednim od istaknutih autoriteta svoje generacije kad je riječ o povijesti kršćanstva, bio je poznat po opsežnoj akademskoj karijeri. Objavio je više od trideset knjiga i zbog toga osvojio brojne nagrade Jedan od njegovih studenata, međutim, ispričao je ono što je smatrao najvažnijim riječima svoga učitelja, izrečenim na smrtnoj postelji: »Ako je Krist uskrsnuo, ništa drugo nije važno. A ako nije ništa drugo nije važno.«

On je ponovio Pavlovo uvjerenje: »A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je dakle naše propovijedanje, uzalud je i vaša vjera« (r. 14). Apostol je mogao izjaviti nešto tako smjelo jer je znao da uskrsnuće nije samo jednokratno čudo nego vrhunac Božjeg djela otkupljenja u ljudskoj povijesti. Obećanje uskrsnuća nije samo njegovo uvjerenje da će Isus uskrsnuti od mrtvih nego i odvažna tvrdnja da će i drugi mrtvi i sve što je narušeno (životi, susjedstva, odnosi) jednoga dana oživjeti po Kristu. Međutim, ako nema uskrsnuća, Pavao je znao da smo u velikoj nevolji. Ako nema uskrsnuća, tada pobjeđuju smrt i uništenje.

Ali, naravno, »Krist jest uskrsnuo od mrtvih« (r. 20). Smrt gubi, Pobjednik ju je uništio. A Isus je »prvijenac« sveukupnog života koji će uslijediti. Pobijedio je zlo i smrt kako bismo mogli živjeti hrabro i slobodno. To mijenja sve.

– Winn Collier

Isusovo uskrsnuće mijenja sve od sada i zauvijek.