Svjedočiti na poslu

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 2:11-21
11 Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od tjelesnih želja koje vojuju protiv duše. 12 Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.
13 Budite dakle pokorni svakoj ljudskoj uredbi zbog Gospodina: bilo kralju kao vrhovnom poglavaru, 14 bilo namjesnicima kao onima koje on šalje da kazne zločince, a pohvale dobre. 15 Doista je Božja volja da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi. 16 Ponašajte se kao slobodni, ali ne da biste imali slobodu za pokrivalo pakosti, nego kao Božje sluge. 17 Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
Krist patnik uzor svima
18 Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima nego i zlima! 19 Ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi protivštine i trpi nepravde, to je uistinu milost. 20 Jer kakva je slava ako zbog prijestupa podnosite kazne? Ali ako dobro činite i pritom strpljivo trpite, to je Bogu ugodno. 21 Doista, na to ste pozvani, jer je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete za njegovim stopama.

Ali ako dobro činite i pritom strpljivo trpite, to je Bogu ugodno.

1 Petrova 2:20

»JESTE li još uvijek uzrujani zato što želim smanjiti prostor vašega najdražeg odjela?«, upitao je Evelyn njezin nadređeni. »Ne.« Stisnula je zube. Više ju je ljutilo to što se činilo da ju zadirkuje. Pokušavala je pomoći tvrtki da privuku različite interesne skupine, ali zbog ograničenog prostora to nije bilo moguće. Bila je na rubu plača, no odlučila je učiniti što on kaže. Možda nije mogla unijeti željene promjene, ali još je uvijek mogla raditi svoj posao najbolje što može.

U svojem prvom pismu apostol Petar poziva kršćane prvog stoljeća da budu »pokorni svakoj ljudskoj uredbi« (r. 13). U teškom radnom okruženju to nije lako. No Petar nam daje razlog zašto da nastavimo činiti dobro: »Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja« (r. 12). Osim toga, to nam pomaže da budemo dobar primjer vjernicima koji nas gledaju.

Ako smo na poslu doista izloženi zlostavljanju, možda bi bilo najbolje otići, ako je to moguće (1 Korinćanima 7:21). No, u sigurnom okruženju, uz pomoć Duha Svetoga, možemo nastaviti činiti dobro imajući na umu »to je Bogu ugodno« (1 Petrova 2:20). Kad se podložimo autoritetu, imamo priliku dati drugima razlog da slijede i slave Boga.

– Julie Schwab

Nebeski Oče, pomogni nam da svakoga dana živimo na način koji veliča tebe.