Na kraju

Pročitajte: Druga poslanica Timoteju 4:6-8
6 Doista, ja se već žrtvujem, i približilo se vrijeme moga odlaska. 7 Dobar sam boj vojevao, trku dovršio, vjeru očuvao. 8 Uostalom, meni je pripravljen vijenac pravde koji će mi dati Gospodin, pravedni sudac u onaj dan. A ne samo meni, nego i svima koji ljube njegov dolazak.

Dobar sam boj vojevao, trku dovršio, vjeru očuvao.

2 Timoteju 4:7

ČESTO imam priliku voditi duhovne vježbe. Provesti nekoliko dana u molitvi i razmišljanju može silno obogatiti život. Tijekom programa ponekad zamolim sudionike da odrade ovu vježbu: »Zamislite da je vaš život gotov i da je vaša osmrtnica objavljena u novinama. Što biste htjeli da piše?« Neki polaznici zbog toga mijenjaju svoje životne prioritete s ciljem da dobro završe svoj život.

U 4. poglavlju Druge poslanice Timoteju napisane su posljednje riječi apostola Pavla. Iako je vjerojatno tek u svojim šezdesetim godinama i iako se već prije suočio sa smrću, osjeća da se približilo vrijeme njegova odlaska (r. 6). Više neće biti misijskih putovanja ni pisanja pisama njegovim crkvama. Osvrće se na svoj život i zaključuje: »Plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao« (r. 7, K. S.). Iako nije bio savršen (1 Timoteju 1:15,16), Pavao svoj život procjenjuje na temelju toga koliko je ostao vjeran Bogu i Evanđelju. Tradicija govori da je ubrzo nakon toga pogubljen.

Razmišljanje o našim posljednjim danima može pokazati što nam je sada važno. Pavlove riječi mogu biti dobar primjer koji treba slijediti: voditi dobru borbu, završiti trku, vjeru očuvati. Na kraju će biti jedino važno da smo ostali vjerni Bogu i njegovu putu, a on nam daje što trebamo da živimo, vodimo duhovne bitke i dobro završimo.

– Sheridan Voysey

Oče, ojačaj nas da ti ostanemo vjerni do kraja.