Kristova blagost

Pročitajte: Poslanica Efežanima 4:29-32
29 Nikakva pogubna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, na izgradnju, prema potrebi, da pospješuje milost onima koji slušaju! 30 Nemojte žalostiti Duha Svetoga Božjega kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja. 31 Svaka gorčina, i gnjev i ljutina, i vika i vrijeđanje neka nestanu među vama sa svakom vrstom pakosti! 32 Budite jedni prema drugima plemeniti, milosrdni, praštajući jedni drugima kao što je i Bog u Kristu oprostio vama!

Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem.

Matej 11:29

U studenome 1742. godine izbili su neredi u Staffordshireu u Engleskoj, u znak protesta protiv poruke evanđelja koju je popovijedao Charles Wesley. Čini se da su on i njegov brat John mijenjali dugu crkvenu tradiciju, a to je bilo previše za mnoge građane. Kad je John Wesley čuo za pobunu, požurio je u Staffordshire pomoći svome bratu. Ubrzo je ljutita gomila opkolila mjesto gdje je John boravio. Hrabro se suočio s njihovim vođama, razgovarajući tako mirno da je u jednom po jednom nestajao njihov bijes.

Blagost Johna Wesleyja smirila je razjarenu gomilu. Ali to nije bila blagost koja se prirodno javljala u njegovu srcu. To je bilo srce Spasitelja kojeg je John tako revno slijedio. Isus je rekao: »Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama…« (r. 29, K. S.). Taj je jaram blagosti postao istinska snaga koju apostol Pavao postavlja i pred nas da živimo »sa svom poniznošću i krotkošću; strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi« (Efežanima 4:1,2).

U našoj ljudskosti takvo je strpljenje nemoguće. Ali plod Duha u nama, blagost Kristova, može nas opremiti da se suočimo s neprijateljem i ispunimo Pavlove riječi: »Blagost vaša neka bude poznata svim ljudima!« (Filipljanima 4:5)

– Bill Crowder

Oče, po srcu svome oblikuj srca naša.