Rupe u zakonu

Pročitajte: Evanđelje po Marku 7:6-13
6 On im odgovori: »Zgodno je Izaija rekao o vama licemjerima u Pismu:
Ovaj me narod štuje samo usnama,
a njegovo srce je daleko od mene.
7 Zaludu obavlja bogoštovlje,
njegov je nauk samo čovječja ustanova.
8 Božju zapovijed zapostavljate, a čvrsto se držite čovječjih ustanova.« 9 Tada nastavi: »Uistinu poništavate Božji zakon da očuvate svoju predaju. 10 Tako Mojsije reče: Poštuj svoga oca i svoju majku, i: Tko uvrijedi oca ili majku, neka bude pogubljen! 11 A vi kažete: Ako jedan rekne ocu ili majci: Ono čime bih ti ja mogao pomoći jest korban, to znači: posvetni dar, 12 onda mu više ne date ništa činiti za ocu i majku. 13 Tako ukidate Božju zapovijed svojom predajom koju vi postaviste. I tako još mnogo što činite.«

Božju zapovijed zapostavljate, a čvrsto se držite čovječjih ustanova.

Marko 7:8

POLICAJAC je upitao vozačicu zna li zašto ju je zaustavio. »Nemam pojma!« rekla je zbunjeno. »Gospođo, pisali ste poruke dok ste vozili«, ljubazno joj je rekao policajac. »Ne, ne!« pobunila se, držeći telefon kao dokaz. »To je e-pošta.«

Uporaba telefona za slanje e-pošte ne predstavlja rupu u zakonu koji zabranjuje slanje poruka tijekom vožnje! Smisao zakona nije spriječiti slanje poruka, nego spriječiti ometanje vožnje.

Isus je optužio vjerske vođe da pronalaze mnogo gore rupe u zakonu. Rekao je: »Vi ostavljate zapovijed Božju, a držite predaju ljudsku«, citirajući zapovijed: »Ispuni svoje dužnosti prema ocu i majci!« (r. 9-10, K. S.) kao dokaz. Pod licemjernim plaštem vjerske odanosti ti su bogati vođe zanemarivali svoje obitelji. Objašnjavali su da je njihov novac »posvećen Bogu« i da nema potrebe pomagati roditeljima u starosti. Isus je znao što je problem i rekao: »Tako ukidate Božju zapovijed svojom predajom…« (r. 13). Nisu častili Boga, niti su poštovali svoje roditelje.

Kada tražimo ‘rupe u zakonu’, izbjegavamo odgovornost, opravdavamo sebično ponašanje i odbacujemo Božje zapovijedi. Isus nam nudi priliku da svoje sebične sklonosti zamijenimo za vodstvo Duha nadahnuto uputama Oca.

– Tim Gustafson

Duše ljubavi, istine i svetosti, ispuni naša srca.