Očistiti se iznutra

Pročitajte: Psalam 51
3 Smiluj mi se, Bože, po svome milosrđu;
po velikom svom smilovanju uništi moje bezakonje!
4 Posve me operi od moje krivnje
i od mojega grijeha me očisti!
5 Jer ja poznajem svoje bezakonje,
moj grijeh mi je vazda pred očima.
6 Tebi, samo tebi sagriješih.
Što je pred tobom zlo to učinih,
tako da se ti pokazuješ pravedan u svojoj presudi,
besprijekoran u svojem sudu.
7 Gle, rođen sam u krivnji,
u grijehu me je već moja mati začela.
8 O, ti koji voliš iskrenost srca,
otkrij mi tajne svoje mudrosti!

9 Poškropi me izopom i bit ću čist.
Operi me i bit ću bjelji od snijega.
10 Daj mi da okušam radost i veselje!
Nek se obraduju kosti slomljene.
11 Zastri svoje lice od mojih grijeha.
Uništi sve moje krivice!
12 Stvori mi, Bože, srce čisto
i postojan duh obnovi u meni!
13 Ne odbaci me od svog lica!
Svoga svetog duha ne uzmi od mene!
14 Daj da ponovno iskusim radost tvojega spasenja!
Okrijepi me duhom spremnim.

15 Tada ću učiti bezakonike tvoje putove
i grešnici će se tebi obraćati.
16 Izbavi me od krvi, Bože, Bože mojega spasenja!
I moj će jezik slaviti tvoju hvalu.
17 Otvori, Gospode, moje usne
i moja će usta navješćivati tvoju pravdu!
18 Jer tebi se ne mili žrtva.
I ako bih ti prinio paljenicu, ti je ne bi primio.
19 Žrtve Bogu su raskajani duh.
Srce skrušeno i ponizno, Bože, ti ne prezireš.
20 U svojoj naklonosti budi milostiv Sionu!
Sagradi opet zidine Jeruzalema!
21 Tada ćeš se radovati pravim žrtvama:
paljenicama i čitavim prinosima!
Tad će se stavljati na tvoj žrtvenik mladi junci!

Operi me i bit ću bjelji od snijega.

Psalam 51:9

»NEKA tvoji prsti budu čisti, a nokti njegovani«, pročitao sam. »Ne dodirujte uši i nos golim rukama.« Nisam proučavao najnovije savjete zdravstvene organizacije, nego čitao prijevod Les Contenances de Table, teksta iz trinaestog stoljeća o ponašanju za stolom u srednjovjekovnoj Europi. Iako se čini da smo uvijek imali smjernice koje će nam pomoći u održavanju tjelesne čistoće, naša duhovna čistoća doslovno nije u našim rukama; nešto što je kralj David predobro znao.

Nakon što je učinio preljub sa ženom drugog muškarca, shvatio je da ne postoji žrtva ni dobro djelo koje bi moglo očistiti grijeh u njegovu srcu (r. 16). Što je mogao učiniti? Pao je na koljena i rekao: »Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti« (r. 19, K. S.).

David je znao da je svojim sebičnim postupcima zgriješio protiv Boga (r. 3) i da je Bog jedini koji može oprostiti, obnoviti i očistiti njegovo srce. U poniznosti je molio: »Posve me operi od moje krivnje i od mojega grijeha me očisti!« (r. 4)

Bez obzira na to koliko naša srca bila opterećena grijehom, Davidova molitva pokazuje da se sami ne možemo očistiti. Umjesto toga, možemo ponizno i iskreno priznati svoj grijeh Bogu (r. 5) jer nas samo on može oprati da budemo »bjelji od snijega« (r. 9).

– Chris Wale

Oče nebeski, ti znaš za grijeh koji nas muči. Klečimo pred tobom i kajemo se. Hvala ti za obnavljajuću milost.