Drastične mjere

Pročitajte: Druga knjiga o Kraljevima 23:3-7
3 Potom kralj stupi na svoje sjedište i zavjetovao se pred Gospodinom da će oni ići za Gospodinom i držati njegove zapovijedi, njegove naredbe i uredbe svim srcem i svom dušom, da tako udovolje propisima koji su bili napisani u ovoj knjizi. I sav narod pristade na zavjet.
4 Tada zapovjedi kralj velikom svećeniku Hilkiji i svećenicima drugoga reda i vratarima da iznesu iz Gospodnjega Hrama sve posuđe koje je bilo izrađeno za Baala i Ašeru, i svu nebesku zvjezdanu vojsku. On ga dade spaliti izvan Jeruzalema, na zemljištima na Kidronu, i njegov pepeo odnijeti u Betel. 5 I ukloni idolske svećenike, koje su bili postavili Judini kraljevi i koji su kadili na visinama u Judinim gradovima i u okolici Jeruzalema, tako i one koji su kadili Baalu, suncu i mjesecu, životinjskim slikama i svoj nebeskoj vojsci. 6 I Ašeru dade iznijeti iz Gospodnjega Hrama pred Jeruzalem, u Kidronsku dolinu, i spaliti je, u prah je satrti i njezin prah baciti u grobove običnoga naroda. 7 I stanove bludnica u Gospodnjem Hramu, u kojima su žene tkale haljine za Ašeru, dao je poobarati.

Potom kralj stupi na svoje sjedište i zavjetovao se pred Gospodinom da će oni ići za Gospodinom i držati njegove zapovijedi.

2 Kraljevima 23:3

TOBOLAC i strijela lijepo ukrašeni godinama su visjeli na zidu našega doma. Naslijedio sam ih od svoga oca, koji je kupovao suvenire dok smo služili kao misionari u Gani.

Onda nas je jednoga dana posjetio prijatelj iz Gane. Kad je ugledao tobolac, promijenio mu se izraz lica. Pokazao je mali predmet vezan za tobolac i rekao: »Ta je hamajlija za vračanje. Znam da nema moć, ali ne bih ju držao u svojoj kući.« Brzo smo odvezali vrpcu i maknuli hamajliju. U svojoj kući ne želimo držati takve predmete. Želimo štovati Boga.

Jošija, vrlo mladi kralj u Jeruzalemu, imao je malo znanja o Božjim očekivanjima od njegova naroda. Kad je veliki svećenik Hilkija pronašao davno zaboravljeni »zakonik u Gospodnjem Hramu« (22:8), Jošija je htio čuti što piše u njemu. Čim je saznao što je Bog rekao o idolopoklonstvu, »zavjetovao se… da će oni ići za Gospodinom i držati njegove zapovijedi, njegove naredbe i uredbe svim srcem i svom dušom«. Potrebne su mnogo drastičnije promjene od pukog uklanjanja hamajlije (23:3-7).

Mi vjernici danas imamo mnogo više od kralja Jošije Bibliju da nas poduči, imamo jedni druge i imamo Duha Svetoga koji rasvjetljuje ono što bismo inače mogli previdjeti.

– Tim Gustafson

Oče, želimo provoditi tvoje zapovijedi i štovati te.