Izgrađivanje drugih

Pročitajte: Poslanica Titu 3:1-11
1 Opominji ih da se pokoravaju poglavarstvima i vlastima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo. 2 Neka nikoga ne grde, neka se ne svađaju, nego neka budu obazrivi i neka prema svim ljudima pokazuju svaku krotkost. 3 Jer i mi smo bili nekada nerazumni, nepokorni, lutalice. Živjeli smo u pakosti i zavisti, puni mržnje i mrzeći jedni druge. 4 A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega Spasitelja, 5 spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti. 6 Njega izli na nas obilato po Isusu Kristu, našemu Spasitelju, 7 da – opravdani njegovom milošću – po nadi budemo baštinici vječnoga života.
8 Pouzdana je ovo riječ, i hoću da to postojano iznosiš: neka se oni koji vjeruju u Boga trude i prednjače u vršenju dobrih djela. To je dobro i korisno ljudima. 9 A kloni se zapitkivanja, rodoslovlja, svađa i prepiranja o Zakonu, jer su beskorisna i isprazna! 10 Nakon što čovjeka krivovjerca opomeneš dva puta, kloni ga se, 11 znajući da se takav izopačio te griješi i sam sebe osuđuje.

Pouzdana je ovo riječ, i hoću da to postojano iznosiš.

Titu 3:8

ŽIVOT Johna Newtona bio je dramatičan ne samo po tome kako se iz trgovca robljem promijenio u onoga koji je, nakon što je uzvjerovao u Krista, pridonio ukidanju ropstva u Engleskoj tijekom 18. stoljeća. Kad se zamalo utopio u moru, mnogi su mislili da je kršćanin, no priznao je da se u potpunosti obratio Kristu tek poslije. Rekao je da mu je vjera ojačala kada je upoznao kapetana broda koji mu je pomogao primiti dar milosti i podučio ga biblijskim istinama. Newtonov život više nikada nije bio isti.

Njegova priča oslikava našu potrebu za mentorima, što vidimo u Pavlovu pismu Titu. Apostol je uputio tog vođu crkve na Kreti da podsjeti vjernike na njihov novi život u Kristu. Više nisu bili »nerazumni, nepokorni, lutalice« (r. 3); nego ih je Bog spasio zbog svoga milosrđa (r. 5). Pavao je želio da Tit naglasi: »Pouzdana je ovo riječ« za dobro vjernika (r. 8), da ostave svoj stari život iza sebe, prigrle načela Božjeg kraljevstva i »prednjače u vršenju dobrih djela« (r. 8). Trebali su mudre ljude koji bi im pomogli živjeti s blagošću i poniznošću i odražavati Kristov karakter.

Priča o Newtonu i crkvi na Kreti mogu nas ohrabriti. Ne samo da naša vjera u Boga može ojačati kroz druge, nego i mi možemo pridonijeti izgradnji vjere drugih kršćana.

– Amy Boucher Pye

Bože, nauči nas dijeliti s drugima tvoju dobrotu, tvoju milost i milosrđe.