Večera gospodnja

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 11:23-26
23 Jer ja primih od Gospodina ono što vam predadoh: Gospodin Isus one noći u kojoj je bio predan uze kruh 24 i zahvalivši, razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje za vas; ovo činite na moj spomen!« 25 Tako i čašu po večeri, govoreći: »Ova je čaša novi savez u mojoj krvi; ovo činite kada god pijete na moj spomen!« 26 Doista, kada god jedete ovaj kruh i pijete čašu, Gospodnju smrt navješćujete, dok on ne dođe.

Doista, kada god jedete ovaj kruh i pijete čašu, Gospodnju smrt navješćujete, dok on ne dođe.

1 Korinćanima 11:26

KADA se 20. srpnja 1969. Eagle, modul Apolla 11, spustio u More tišine na Mjesecu, posadi je trebalo vremena da se oporave od leta prije nego što će zakoračili na površinu Mjeseca. Astronaut Buzz Aldrin dobio je dopuštenje da ponese kruh i vino kako bi mogao blagovati Večeru Gospodnju. Nakon što je pročitao biblijski tekst, okusio je prvi zalogaj hrane ikada pojedenu na Mjesecu. Potom je napisao: »Izlio sam vino u kalež koji su mi dali u mojoj crkvi. Budući da je ondje sila teža 6 puta manja nego na Zemlji, vino se polagano i graciozno krivudavo uspinjalo prema vrhu kaleža.« Uživajući u svemirskoj Večeri Gospodnjoj, navješćivao je svoju vjeru u Kristovu žrtvu na križu i jamstvo njegova drugog dolaska.

Apostol Pavao potiče nas da se sjetimo kako je Isus sjedio sa svojim učenicima »one noći u kojoj je bio predan« (r. 23). Svoje tijelo koje će uskoro biti žrtvovano usporedio je s kruhom (r. 24). Vino je simboliziralo »novi savez« koji jamči oproštenje i spasenje kroz njegovu krv prolivenu na križu (r. 25). Kad god i gdje god blagujemo Večeru Gospodnju, naviještamo svoje povjerenje u stvarnost Isusove žrtve i nadu u njegov drugi dolazak (r. 26). To je temelj naše vjere: uskrsnuće i ponovni dolazak našega Spasitelja, Isusa Krista

– Xochitl Dixon

Isuse, pomogni nam hrabro živjeti za tebe dok opet ne dođeš!