Paziti jedni na druge

Pročitajte: Zaharija 7:4-10
4 Tada mi dođe riječ Gospodina nad vojskama: 5 »Objavi svemu narodu i svećenicima: Kad ste postili i tugovali u petom i u sedmom mjesecu već sedamdeset godina, jeste li možda postili za me? 6 I kad jedete i pijete, niste li tad vi oni koji jedete i pijete?« 7 Nisu li to riječi što ih je Gospodin dao da budu propovijedane preko prijašnjih proroka, kad je još Jeruzalem bio naseljen i u miru, zajedno sa svim gradovima naokolo, i kad su još bile naseljene južna zemlja i nizina?
8 I Gospodnja riječ dođe Zahariji: 9 »Ovako govori Gospodin nad vojskama: Sudite pravedno i iskazujte jedan drugome ljubav i milosrđe! 10 Ne pritišćite udovica i sirota, stranaca i siromaha, i ne mislite ništa zlo jedan o drugome u svom srcu!

Sudite pravedno i iskazujte jedan drugome ljubav i milosrđe!

Zaharija 7:9

JOSE, 77-godišnji učitelj koji povremeno radi na zamjeni, osam godina živio je u automobilu. Svake bi se noći smjestio u svom Fordu Thunderbird LX iz 1997., pozorno nadzirući akumulator automobila dok bi punio računalo za sutrašnji posao u večernjoj školi. Umjesto da plaća stanarinu, zarađeni novac slao je brojnim članovima obitelji kojima je bio potrebniji. Rano svakoga jutra, jedan od bivših učenika vidio bi Josea kako kopa po prtljažniku svoga automobila. »Jednostavno sam osjetio da moram nešto poduzeti«, rekao je. Pokrenuo je akciju prikupljanja novca i nakon nekoliko tjedana dao je Joseu ček kojim je mogao kupiti mjesto za život.

Premda nas Sveto pismo opetovano upućuje da pazimo jedni na druge, ponekad nam je teško vidjeti dalje od svojih potreba i briga. Prorok Zaharija ukorio je izraelski narod i svećenike koji su, umjesto da se klanjaju Bogu ili služe drugima, bili ti koji su jeli i pili (r. 6). Nisu se obazirali na potrebe svojih bližnjih. Zaharija je jasno iznio Božje upute: »Sudite pravedno i iskazujte… milosrđe! Ne pritišćite udovica i sirota, stranaca i siromaha…« (r. 9,10).

Lako je biti zaokupljen vlastitim potrebama, no pozvani smo brinuti se o drugima. U božanskoj ekonomiji ima dovoljno za sve. I Bog nas, u svom milosrđu, poziva na davanje.

– Winn Collier

Bože, pomogni nam poput tebe brinuti za svoje bližnje.