Istezati duhovne mišiće

Pročitajte: Psalam 46
2 Bog nam je utočište i zaštita,
najvjerniji pomoćnik u nevoljama.
3 Zato neka nas ne hvata strah ni kad se zemlja potresa
ni kad se gore ruše u srce mora,
4 ni kad buče i bjesne njegove vode,
ni kad se tresu gore od njegove sile.

5 Rijeka i pritoci njeni vesele grad Božji,
svetište, stan Višnjega.
6 Bog prebiva u njemu, ne će se poljuljati;
pomoći će mu Bog u osvit zore.
7 Pobunili se narodi, zaljuljala se kraljevstva.
On zagrmi svojim glasom i zadrhta zemlja.
8 Gospod nad vojskama je s nama,
utočište nam je Bog Jakovljev!

9 Dođite i vidite Gospodnja djela
koji silne stvari učini na zemlji.
10 Prekida ratove do na kraj zemlje,
lomi lukove, prelama koplja, sažiže kola u ognju.
11 Prestanite i spoznajte da sam ja Bog!
Slavit će me među narodima,
uzvisivati na zemlji.
12 Gospod nad vojskama je s nama,
utočište nam je Bog Jakovljev!

Prestanite i spoznajte da sam ja Bog!

Psalam 46:11

TIJEKOM posjeta zoološkom vrtu zastala sam kod nastambe ljenjivaca da se odmorim. Jedan od njih visio je naglavačke. Činio se zadovoljnim što je potpuno nepomičan. Uzdahnula sam. Zbog svojih zdravstvenih problema teško sam podnosila mirovanje i očajnički sam željela krenuti dalje, učiniti nešto bilo što. Nisam se željela osjećati tako slabom. No dok sam zurila u ljenjivca, uočila sam da je ispružio jednu ruku, uhvatio obližnju granu i ponovno stao. Mirovanje iziskuje snagu. Želim li biti zadovoljna sa sporim kretanjem ili mirovanjem poput ljenjivca, trebam više od nevjerojatne mišićne snage. Da bih se pouzdala u Boga u svakom teškom trenutku svoga života, trebam nadnaravnu snagu.

U 46. psalmu čitamo da Bog ne samo da nam daje snagu, on je naša snaga (r. 2). Bez obzira na okolnosti »Gospod nad vojskama je s nama, utočište nam je Bog Jakovljev!« (r. 8). Psalmist tu istinu ponavlja i u 12. retku.

Poput ljenjivca, naše svakodnevne aktivnosti često zahtijevaju spore korake i produžena razdoblja naizgled nemogućeg mirovanja. Oslanjamo li se na Božji nepromjenjivi karakter, možemo se pouzdati u njegovu snagu bez obzira na to koji plan i tempo on smatra ispravnim za nas.

Iako ćemo i dalje imati nevolje ili teško podnositi čekanje, Bog ostaje postojano prisutan.

– Xoghitl Dixon

Kada smo slabi, Bog nam pomaže istegnuti mišiće vjere.