Veći

Pročitajte: Evanđelju po Ivanu 21:1-9
1 Poslije toga opet se ukaza Isus na Tiberijadskom moru. A ukaza se ovako: 2 Bili su zajedno Šimun Petar i Toma, koji se zove Blizanac, i Natanael, koji je bio iz Kane Galilejske, i Zebedejevi sinovi, i druga dvojica od njegovih učenika. 3 Reče im Šimun Petar: »Idem loviti ribe.« Rekoše mu: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađicu; ali one noći ne uloviše ništa. 4 A kad bi jutro, stajao je Isus na obali; ali učenici ne prepoznaše da je Isus. 5 Tada im reče Isus: »Djeco, imate li što za jelo?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: 6 »Bacite mrežu na desnu stranu lađice, i naći ćete.« Onda baciše, i već je nisu mogli vući od mnoštva riba. 7 Tada onaj učenik koga je Isus ljubio reče Petru: »Gospodin je!« A Šimun Petar kad ču da je Gospodin, stavi na se gornju haljinu – jer je bio gol – i skoči u more. 8 Drugi učenici dođoše na lađicu, jer nisu bili daleko od obale, oko dvjesta lakata, a vukli su mrežu s ribama. 9 A kad izađoše na obalu, vidješe vatru naloženu, i ribu na njoj, i kruh.

Tada onaj učenik koga je Isus ljubio reče Petru: »Gospodin je!«

Ivan 21:7

U knjizi Kraljević Kaspian C. S. Lewisa, Edmund, Lucy, Peter i Susan Pevensie ponovno odlaze u Narniju. U početku, samo Lucy zapaža Aslana – tvorca i kralja Narnije. Kad joj se Aslan konačno otkrije, Lucy kaže da joj se čini većim. Aslan odgovara da je to zato što je starija i da će joj se zbog toga što će svake godine narasti, on činiti većim.

Izgleda da je Petar doživio slično otkrivenje u svojoj lađici. Usprkos Isusovu uskrsnuću, Petar se vratio ribolovu (r. 3). Možda se, posramljen jer je zanijekao Isusa, vratio poznatom starom načinu života. No onda je njegov prijatelj Ivan iznenada pokazao prema obali i rekao: »Gospodin je!« (r. 7) Petar je vidio Isusovu ljubav na djelu dok je dodirivao gubavce i brinuo se za nevoljene. Ali kad se Isus pojavio samo za njega, možda je Petar prvi put iskusio silinu te ljubavi. Nije mogao dočekati da dođe do Isusa. Zato »stavi na se gornju haljinu… i skoči u more« (r. 7).

Isusova ljubav se nije povećala; Petrovo razumijevanje je. Možda posrćete pod teretom neuspjeha i pogrešaka. Znajte da oni ne mogu promijeniti ni ograničiti Božju ljubav prema vama. On stoji na obali i poziva vas na pokajanje i obnovu odnosa s njim. Skočite u more i zaplivajte prema njemu.

– Chris Wale

Upamtite! Njegova beskrajna ljubav prema vama ne može postati veća, ali vaše razumijevanje može.