Ali ja mogu!

Pročitajte: Knjiga Izlaska 3:11 – 4:12
11 Tada upita Mojsije Boga: »Kako, zar ja da idem faraonu: da izvedem Izraelove sinove iz Egipta?«
12 On potvrdi: »Ja ću biti s tobom. I ovo neka ti bude kao znak da te šaljem: Kad izvedeš narod iz Egipta, častit ćete Boga na ovoj gori.«
13 Mojsije opet zapita Boga: »Ali kad dođem k Izraelovim sinovima pa im reknem: Bog otaca vaših šalje me k vama, i ako me upitaju: Kako mu je ime, što ću im odgovoriti?«
14 Bog odgovori Mojsiju: »Ja sam, koji jesam.« I nastavi: »Tako reci sinovima Izraelovim: Onaj Ja sam posla me k vama!« 15 Dalje reče Bog Mojsiju: »Tako javi Izraelovim sinovima: Gospodin, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, posla me k vama. To je moje ime navijeke, i tako me se ima zvati od koljena do koljena. 16 Idi i sakupi starješine Izraelovih sinova i reci im: Gospodin, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, javi mi se i reče: Dobro pripazih na vas i na to što vam se zbivalo u Egiptu, 17 i odlučih: Izvest ću vas iz nevolje u Egiptu u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca, u zemlju u kojoj teče mlijeko i med. 18 Ako te poslušaju, onda idi sa starješinama Izraelovih sinova egipatskomu kralju! Recite mu: Gospodin, Bog Hebreja, objavi nam se. Mi moramo odmah tri dana hoda daleko poći u pustinju da žrtvujemo Gospodinu, Bogu svojemu. 19 A ja znam da vas egipatski kralj ne će pustiti da idete, ako na to ne bude silom prisiljen. 20 Ali ja ću pružiti svoju ruku i pohodit ću Egipat svim svojim čudesima, što ću ih učiniti u njemu, i poslije će vas pustiti. 21 Učinit ću da taj narod nađe milost u Egipćana. Kad pođete, ne ćete otići praznih ruku. 22 Žene će naime izmoliti od svojih susjeda i domaćica srebrnih i zlatnih dragocjenosti i haljina. To ćete staviti na svoje sinove i kćeri i tako od Egipćana uzeti plijen.«
4
Mojsije se vraća u Egipat
1 Mojsije odvrati: »Ali ako mi ne budu vjerovali i ako me ne poslušaju, nego reknu: Nije ti se Gospodin objavio?«
2 Tada mu Gospodin odvrati: »Što ti je to u ruci?« Odgovori: »Štap.«
3 I on zapovjedi: »Baci ga na zemlju!« Baci ga na zemlju, a on posta zmija. A Mojsije pobježe od nje.
4 I Gospodin zapovjedi Mojsiju: »Pruži ruku svoju i primi je za rep!« On pruži ruku i uhvati je. Ona opet posta štap u njegovoj ruci. 5 »Tako moraju vjerovati da ti se je objavio Gospodin, Bog njihovih otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev.« 6 Dalje mu reče Gospodin: »Stavi svoju ruku u svoja njedra!«
On stavi svoju ruku u njedra. Kad je opet izvadi, bila je njegova ruka od gube bijela kao snijeg.
7 Nato zapovjedi: »Stavi još jedanput svoju ruku u njedra!«
On stavi ruku još jedanput u njedra, i kad opet izvadi iz njedara, bila je opet kao ostalo njegovo tijelo.
8 »Ako ti dakle ne htjednu vjerovati i ne poslušaju na prvi znak, vjerovat će na drugi znak. 9 Ako li ne budu vjerovali na oba ta znaka i ne poslušaju te, onda uzmi malo vode iz Nila i prolij je na suho tlo! Tada će se voda što si je uzeo iz Nila na suhom tlu pretvoriti u krv.«
10 A Mojsije reče Gospodinu: »Ipak ne, Gospodine! Ja nisam čovjek koji zna govoriti. Nisam prije bio, a nisam ni sada, otkad govoriš sa svojim slugom, nego sam sporih usta i spora jezika.«
11 Ali Gospodin mu odgovori: »Tko dade čovjeku usta? Tko ga učini nijemim ili gluhim? Tko s očima ili slijepim? Ne činim li to ja, Gospodin? 12 Idi dakle! Ja ću biti u tvojim ustima i učit ću te što ćeš govoriti.«

On potvrdi: »Ja ću biti s tobom.«

Izlazak 3:12

MAJOR W. Ian Thomas (1914. – 2007., osnivač Biblijske škole Capernwray) opisao je svoju novostečenu vjeru kao nešto što ga drži »vrlo zaposlenim«. Mislio je da za Isusa mora živjeti u vlastitoj snazi. No ubrzo mu je ponestalo snage i, obeshrabren, zamalo je odustao. Ipak, to se pokazalo prekretnicom u njegovu kršćanskom životu: »Naučio sam reći: ‘Gospodine Isuse, ja ne mogu, nikada nisi ni rekao da mogu; ali ti možeš, i uvijek si govorio da hoćeš. To je sve što trebam znati.«

I Mojsije je to morao naučiti o Bogu. Nakon što je pobjegao iz Egipta i živio u izbjeglištvu, izraelski narod je i dalje patio. Nije se smatrao doraslim za ‘akciju spašavanja’ na koju ga je Bog pozvao. Pitao je Boga: »Kako, zar ja da idem faraonu…?« (r. 11). »Ali ako mi ne budu vjerovali…?« (4:1) »Ja nisam čovjek koji zna govoriti« (r. 10). U svakom izgovoru Mojsije je rekao: »Ja ne mogu.« A Bog je odgovorio: »Ja ću biti s tobom« (3:12). Otkrio mu je i svoje ime: »Ja sam, koji jesam« (r. 14) i obećao: »Ja ću biti u tvojim ustima i učit ću te što ćeš govoriti« (4:12). Uporno mu je ponavljao: »Ja mogu!«

Danas, ako smo u iskušenju da kažemo: »Ja ne mogu«, poslušajmo Božji odgovor: »Ali ja mogu!« Tada ćemo i mi biti spremni proživjeti život kao »avanturu koju nam je Bog oduvijek namijenio«, zaključio je Major Thomas.

– Chris Wale

Gospodine, hvala ti za spasenje i snagu za život.