Milost za kušnje

Pročitajte: Ponovljeni zakon 31:1-8
1 Mojsije završi ovaj i održa sljedeći govor svemu Izraelu:
2 Reče im: »Meni je sada sto i dvadeset godina, i ne mogu više odlaziti i dolaziti. I Gospodin mi je rekao: Ne smiješ prijeći preko toga Jordana. 3 Gospodin, Bog tvoj, ići će pred tobom prijeko. On će rastjerati te narode ispred tebe, tako da možeš stupiti na njihovo mjesto. I Jošua će ići pred tobom prijeko, kao što je odredio Gospodin. 4 Gospodin će učiniti s njima kako je učinio s kraljevima amorejskim Sihonom i Ogom i s njihovom zemljom, koje uništi. 5 Kad ih Gospodin preda u vašu vlast, onda im učinite posve po zapovijedi koju vam dadoh! 6 Budite srčani i hrabri! Ne bojte se! Ne preplašite ih se! Jer Gospodin, Bog tvoj, ide sam s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja.«
7 Tada Mojsije dozva Jošuu i dade mu, u prisutnosti svega Izraela, sljedeći nalog: »Budi srčan i hrabar! Jer ćeš ti ući s ovim narodom u zemlju za koju se zakleo Gospodin njihovim ocima da će im je dati. Ti ćeš je razdijeliti među njih u baštinu. 8 Gospodin će sam ići pred tobom. On je s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja. Ništa se ne boj i ne plaši!«

On je s tobom… Ništa se ne boj i ne plaši!

Ponovljeni zak. 31:8

ANNIE Johnson Flint je samo nekoliko godina nakon srednje škole oboljela od artritisa. Nakon toga više nije mogla hodati i drugi su se morali brinuti za nju. Zbog njezine poezije i crkvenih pjesama mnogi su ju posjećivali, uključujući i đakonicu koja je bila malodušna zbog svoje službe. Jednom kada se vratila kući napisala je pismo Annie, pitajući se zašto je Bog dopustio tako teške stvari u njezinu životu. Kao odgovor, Annie joj je poslala stihove: »Bog nije obećao nebo uvijek plavo, / put posut ružama cijeloga života…«. Iz iskustva je znala da su patnje neizbježne, ali da Bog nikada neće napustiti one koje voli. Naprotiv, obećao je da će dati »milost u kušnjama, pomoć odozgo, / sućut bez iznimke, vječnu ljubav«. Tu pjesmu možemo prepoznati kao poznatu crkvenu pjesmu What God Hath Promised (Što je Bog obećao).

I Mojsije se suočavao s neslogom i patio, ali znao je da je Božja prisutnost s njim. Kad je svoje vodstvo nad Izraelcima prenio na mladog Jošuu, rekao mu je da bude srčan i hrabar jer »Gospodin, Bog tvoj, ide sam s tobom« (r. 6). Znajući da će se izraelski narod suočiti sa strašnim neprijateljima kada uđu i zauzmu obećanu zemlju, rekao je Jošui: »Ne boj se i ne dršći!« (r. 8, K. S.)

Kristovi sljedbenici suočit će se kušnjama u ovom palom svijetu, ali imamo Božjeg Duha da nas tješi i ohrabruje.

– Amy Boucher Pye

Bog je s nama i nikada nas neće napustiti.