Smrvljeni i lijepi

Pročitajte: Psalam 51:12-19
12 Stvori mi, Bože, srce čisto
i postojan duh obnovi u meni!
13 Ne odbaci me od svog lica!
Svoga svetog duha ne uzmi od mene!
14 Daj da ponovno iskusim radost tvojega spasenja!
Okrijepi me duhom spremnim.

15 Tada ću učiti bezakonike tvoje putove
i grešnici će se tebi obraćati.
16 Izbavi me od krvi, Bože, Bože mojega spasenja!
I moj će jezik slaviti tvoju hvalu.
17 Otvori, Gospode, moje usne
i moja će usta navješćivati tvoju pravdu!
18 Jer tebi se ne mili žrtva.
I ako bih ti prinio paljenicu, ti je ne bi primio.
19 Žrtve Bogu su raskajani duh.
Srce skrušeno i ponizno, Bože, ti ne prezireš.

Žrtve Bogu su raskajani duh. Srce skrušeno i ponizno…

Psalam 51:19

SLIKA Makota Fujimura Pogledajte ljiljane (Matej 6:28) na prvi pogled učinila mi se jednostavnom, monotonom. Prikazivala je ljiljan sakriven daleko u pozadini. No oživjela je kada sam saznala da je naslikana s više od osamdeset slojeva fino zdrobljenih minerala u stilu japanske slikarske tehnike Nihonga, stilu koji Fujimura naziva »spora umjetnost«. Gledanje izbliza otkriva slojeve složenosti i ljepote. Fujimura objašnjava da u Evanđelju vidi istu tehniku stvaranja »ljepote kroz slomljenost«, baš kao što je Isusova patnja donijela svijetu cjelovitost i nadu.

Bog rado uzima dijelove naših smrvljenih i slomljenih života i stvara nešto novo i lijepo. Kralj David trebao je Božju pomoć da popravi slomljenost u svom životu prouzročenu vlastitim razornim postupcima. U 51. psalmu, napisanom nakon što je priznao da je zlorabio svoju kraljevsku moć kako bi uzeo tuđu ženu i dogovorio ubojstvo njezina muža, David je predao Bogu svoje srce »skrušeno i ponizno« (r. 19) i zamolio za milost. Hebrejska riječ prevedena kao »skrušen« je nidkeh i znači »smrvljen«.

Da bi Bog obnovio njegovo srce (r. 12), David mu je morao predati slomljene dijelove. Bilo je to i priznanje tuge i povjerenja. Povjerio je srce vjernom Bogu koji oprašta, koji s ljubavlju uzima ono što je smrvljeno i pretvara u nešto lijepo.

– Lisa M. Samra

Oče, preoblikuj našu slomljenost u nešto novo i divno.