Ljudi koji trebaju ljude

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 16:3-16
3 Pozdravite Prisku i Akvilu, moje suradnike u Kristu Isusu. 4 Oni su zbog mene izložili opasnosti svoje živote te im zahvaljujem ne samo ja, nego i sve Crkve sastavljene od obraćenih pogana. 5 Jednako pozdravite Crkvu koja se okuplja u njihovu domu. Pozdravite mojega ljubljenoga Epeneta, koji je prvijenac Azije za Krista! 6 Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za vas! 7 Pozdravite Andronika i Juniju, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su ugledni među apostolima te koji prije mene povjerovaše u Krista! 8 Pozdravite mojega u Gospodinu ljubljenog Amplijata! 9 Pozdravite Urbana, suradnika našega u Kristu, i mojega ljubljenog Staha! 10 Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu! Pozdravite ukućane Aristobulove! 11 Pozdravite Herodiona, moga rođaka! Pozdravite Narcisove ukućane koji su u Gospodinu! 12 Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu! Pozdravite ljubljenu Persidu koja se je mnogo trudila u Gospodinu! 13 Pozravite Rufa, izabranoga u Gospodinu, te njegovu i moju majku! 14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Hermu, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima. 15 Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu te sve svete koji su s njima! 16 Pozdravite jedan drugoga svetim cjelovom! Pozdravljaju vas sve Kristove Crkve.

Pozdravite jedan drugoga svetim cjelovom! Pozdravljaju vas sve Kristove Crkve.

Rimljanima 16:16

U svojoj karijeri sportskog novinara Dave Kindred pratio je stotine značajnih sportskih događanja i prvenstava. Napisao je i biografiju Muhammada Alija. Dosađujući se u mirovini, počeo je pohađati košarkaške utakmice na lokalnom fakultetu. Ubrzo je pisao o svakoj igri i to objavljivao na društvenim mrežama. Nakon što su Daveova majka i unuk umrli, a njegova žena doživjela težak moždani udar, shvatio je da mu momčad o kojoj je pisao pruža osjećaj zajedništva i svrhe. Trebao ih je koliko i oni njega. Kindred je rekao: »Ti su me dečki spasili. Život mi je postao mračan… a bio je lak.«

Kako umirovljeni novinar može ovisiti o zajednici mladića? Jednako kao i poznati apostol koji se oslanjao na zajedništvo onih koje je susreo na svojim misijskim putovanjima. Jeste li primijetili koga je sve Pavao pozdravljao završavajući svoje pismo? (r. 3-15) »Pozdravite Andronika i Juniju, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu… (r. 7). »Pozdravite mojega u Gospodinu ljubljenog Amplijata!« (r. 8) Sveukupno spominje više od dvadeset i pet osoba, od kojih se većina više ne spominje u Svetom pismu. Ali Pavao ih je trebao.

Kako je s vašom zajednicom? Poznajete li nekoga čiji je život postao mračan? Dok vas Bog vodi, budite svjetlo koje upućuje na Isusa. Možda vam jednom bude vraćena usluga.

– Mike Wittmer

Oče, želimo biti takvi prijatelji kakav je Isus.