U Božjoj snazi

Pročitajte: Druga Petrova poslanica 1:3-10
3 Božanstvena njegova sila darovala nam je sve što služi za život i pobožnost po spoznaji onoga koji nas pozva svojom slavom i moći. 4 Po tom nam je dao dragocjena i najveća obećanja, da po njima budete dionici božanske naravi, jer ste umaknuli pogubnoj požudi svijeta.
5 I zato iz sve snage poradite na tome da svoju vjeru dopunjavate krepošću, krepost spoznajom, 6 spoznaju suzdržljivošću, suzdržljivost strpljivošću, strpljivost pobožnošću, 7 pobožnost bratskom ljubavlju, bratsku ljubav sveopćom ljubavlju. 8 Doista, ako je ovo u vama i ako se množi, ne će vas ostaviti besposlene i bez ploda za spoznaju našega Gospodina Isusa Krista. 9 Zaista, tko toga nema, slijep je i kratkovidan, zaboravio je očišćenje od svojih starih grijeha. 10 Zato, braćo, pobrinite se još više da utvrdite svoj poziv i izbor, jer čineći ovo, ne ćete nikada pasti.

Božanstvena njegova sila darovala nam je sve što služi za život i pobožnost.

2 Petrova 1:3

STUDIJA iz 1972. godine poznata kao Marshmallow test bavila se procjenom sposobnosti djece da odgode zadovoljenje svoje želje. Djeci su ponudili jedan sljezov kolačić, ali im je rečeno da će dobiti i drugi ako mogu pričekati deset minuta prije nego što ga pojedu. Otprilike trećina djece uspjela je izdržati (drugi su progutali kolačić u roku od trideset sekundi!).

Možda bi i nama bilo teško pokazati samokontrolu kada nam se ponudi nešto što želimo, iako znamo da će nam u budućnosti biti bolje ako pričekamo. Zato nas Petar potiče: »… poradite na tome da svoju vjeru dopunjavate« mnogim važnim vrlinama, uključujući suzdržljivost (r. 5,6). Prihvativši vjeru u Isusa, Petar potiče svoje čitatelje, i nas danas, da nastavimo rasti u kreposti, spoznaji, suzdržljivosti, strpljivosti, pobožnosti i ljubavi kao dokaz te vjere (r. 5-8).

Iako zbog tih vrlina nećemo uživati Božju naklonost, niti će nam osigurati mjesto na nebu, one pokazuju – nama samima i svima oko nas – našu potrebu za samokontrolom dok nam Bog daje mudrost i snagu da uistinu tako i činimo. I što je najbolje od svega, snagom Duha Svetoga njegova »božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost« (r. 3, K. S.).

– Kirsten Holmberg

Duše Sveti, razvijaj u nama osobine koje odražavaju Isusa da bismo svijetu mogli otkriti tvoju dobrotu.