Nada iz Gehene

Pročitajte: Jeremija 19:3-6,14,15
3 Reci: Čujte Gospodnju riječ, Judini kraljevi, jeruzalemski stanovnici! Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izraelov Bog: Evo, donosim nesreću na ovo mjesto, da zazuje uši svakome koji o njoj čuje, 4 jer su me ostavili, oskvrnuli ovo mjesto, žrtvovali na njemu tuđim bogovima, za koje nisu znali ni oni ni njihovi oci, ni Judini kraljevi, i jer su napunili ovo mjesto nedužnom krvi, 5 podigli su Baalove uzvisine, da sažižu svoju djecu kao žrtve Baalu, što nikada nisam zapovjedio, nikada nisam naložio, što mi nikada nije palo na um. 6 Zato evo, doći će dani, veli Gospodin, kada se ovo mjesto ne će više zvati Tofet ni dolina Ben Hinom, nego dolina davljenja.
14 Kad se Jeremija vratio iz Tofeta, kamo ga je bio poslao Gospodin da prorokuje, stupi u trijem Gospodnje kuće i reče svemu narodu: 15 »Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izraelov Bog: Evo, ja ću pustiti na taj grad i na sve njegove gradove svu nesreću, kojom sam mu zaprijetio, jer su tvrdoglavi i ne slušaju moje riječi.«

Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izraelov Bog: Evo, donosim nesreću na ovo mjesto…

Jeremija 19:3

GODINE 1979. arheolog Gabriel Barkay pronašao je dva mala srebrna svitka. Bile su potrebne godine da ih pažljivo odmotaju. Na svakom je bio ugraviran blagoslov iz 6. poglavlja knjige Brojeva: »Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!« (r. 24-26, K. S.) Znanstvenici smatraju da svitci potječu iz 7. st. pr. Kr. i najstariji su poznati dijelovi Svetoga pisma na svijetu.

Zanimljivo je i gdje su pronađeni. Barkay je vršio iskapanja u jednoj špilja u Dolini Ben Hinom, mjestu na kojemu je prorok Jeremija rekao narodu Jude da će ih Bog kazniti jer su prinosili na žrtvu svoju djecu (Jeremija 19:4-6). Ova je dolina bila mjesto takve opačine da je Isus upotrijebio riječ »Gehenna« (grčki oblik hebrejskog naziva »Dolina Ben Hinom«) kao sliku pakla (Matej 23:33). I upravo na tom mjestu, otprilike u vrijeme kad je Jeremija najavljivao Božji sud svom narodu, netko je ugravirao njegov budući blagoslov na srebrne svitke. To se neće dogoditi za vrijeme njihova života, ali jednoga dana nakon babilonskog izgnanstva Bog će svoj narod obasjati svojim licem i dati mu mir.

Poruka za nas je jasna. Čak i ako nas Bog danas opominje i kažnjava, možemo se osloniti na njegova obećanja.

– Mike Wittmer

Iako zaslužujemo kaznu, Bog obećava oprost i obnovu.