Izvor

Pročitajte: Evanđelje po Marku 7:14-23
14 Tada Isus dozva opet narod i reče mu: »Poslušajte me svi i razumijte! 15 Ono što izvana ulazi u čovjeka ne može ga učiniti nečistim; samo ono što izlazi iz čovjeka čini ga nečistim.« 16 17 Kad se povukao od naroda u kuću, upitaše ga njegovi učenici za prispodobu. 18 Odgovori im: »Zar ste i vi još tako nerazumni? Ne shvaćate li da ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga učiniti nečistim? 19 Jer mu ne dolazi u srce, nego u želudac i ide svojim naravnim putem.« Tako on proglasi čistim sva jela. 20 »A što«, nastavi on, »izlazi iz čovjeka, to čini čovjeka nečistim. 21 Jer iz nutrine, iz ljudskih srdaca, dolaze zle misli, blud, krađa, umorstvo, 22 preljub, lakomost, pakost, lukavstvo, razuzdanost, zavist, psovka, oholost, bezumlje. 23 Sve to zlo izlazi iznutra i čini čovjeka nečistim.«

Stvori mi, Bože, srce čisto…

Psalam 51:12

BILA je 1854. i nešto je ubijalo tisuće ljudi u Londonu. Sigurno je u pitanju loš zrak, mislili su ljudi. I doista, vrućina neuobičajena za to doba godine snizila je vodostaj rijeke Temze, zagađene zbog pražnjenja septičkih jama, pa je miris bio toliko loš da je postao poznat kao »Veliki smrad«. No najveći problem nije bio zrak. Istraživanje dr. J. Snowa pokazalo je da je zagađena pitka voda bila uzrok epidemije kolere.

Ljudi su odavno svjesni još jedne opasnosti – one koja smrdi do neba. Živimo u palom svijetu i skloni smo pogrešno vidjeti izvor ovog problema pa liječimo simptome. Mudri socijalni programi i politike su korisni, ali ne mogu zaustaviti glavni uzrok društvenih zala – naša grješna srca!

Kada je Isus rekao: »Ono što izvana ulazi u čovjeka ne može ga učiniti nečistim; samo ono što izlazi iz čovjeka čini ga nečistim« (Marko 7:15), pritom nije mislio na tjelesne bolesti nego na duhovno stanje svakoga od nas. To potvrđuje nabrajajući niz zala pritajenih u nama (r. 21,22).

»Gle, rođen sam u krivnji, u grijehu me je već moja mati začela« (Psalam 51:7), napisao je David. Svi se možemo složiti s time. Grješni smo od početka. Zato se David molio: »Čisto srce stvori mi, Bože,…« (r. 12, K. S.) Svakoga dana trebamo novo srce, koje daje Isus djelovanjem Duha Svetoga.

– Tim Gustafson

Umjesto da liječimo simptome, dopustimo Isusu da očisti izvor.