Pronaći odmor

Pročitajte: Knjiga Izlaska 16:16-30
16 Ovo zapovijeda Gospodin: Svaki od vas neka nakupi toga koliko mu treba: jedan gomer za svakoga prema broju vaših osoba! Ali svaki neka uzme od toga samo za one koji su mu u šatoru!« 17 Sinovi Izraelovi učiniše tako i nakupiše jedan mnogo, drugi malo. 18 Kad izmjeriše na gomer, ne dođe više onomu koji nakupi mnogo, niti manje onomu koji nakupi malo. Svaki nakupi koliko mu je trebalo. 19 Dalje im zapovjedi Mojsije: »Nitko neka ne sačuva ništa od toga do sutra!«
20 Ali oni ne poslušaše Mojsija, nego neki sačuvaše nešto od toga do sutra. No to se ucrva i sagnji. Zato se Mojsije na njih razljuti. 21 Tako bi oni to sakupljali svako jutro, svatko koliko bi mu trebalo. Ali čim bi sunce ugrijalo, to bi se rastopilo.
22 Sedmoga dana nakupiše dvaput toliko hrane, dva gomera po osobi. Sve starješine općine dođoše i javiše to Mojsiju. 23 On im odgovori: »Ovo zapovijeda Gospodin: Sutra je dan odmora, sveta Gospodnja subota. Što hoćete peći, pecite, i što hoćete kuhati, kuhajte! Sve što preostane ostavite za sebe na stranu, da se sačuva za sutra!« 24 Ostaviše, dakle, to na stranu do sutra, kao što je bio zapovjedio Mojsije, i nije zaudaralo i u tome se nije našao crv.
25 Mojsije zapovjedi: »Jedite to danas; jer je danas Gospodnja subota! Danas ne ćete ništa naći na polju. 26 Skupljajte šest dana! Sedmi je dan subota. Taj dan nema ništa.«
27 Kad sedmoga dana izađoše neki od naroda da skupljaju, ne nađoše ništa. 28 Onda reče Gospodin Mojsiju: »Dokle ćete se još nećkati u izvršavanju mojih zapovijedi i uputa? 29 Pomislite ipak na to da vam Gospodin dade subote! Zato vam daje šestoga dana hrane za dva dana. Svatko neka ostane kod kuće. Neka nitko sedmoga dana ne ostavlja svoj stan!« 30 Tako je svetkovao narod subotu, sedmi dan.

Sutra je dan odmora, sveta Gospodnja subota.

Izlazak 16:23

KADA je dobri poznavatelj Biblije posjetio teološki fakultet, iznenadio se kad je u nedjelju vidio kolegu kako radi u vrtu. Za njega je ta aktivnost neprimjerena danu odmora, dočim je njegov kolega smatrao da mu sadnja, sijanje i kopanje pruža užitak i psihičko rasterećenje. Iako su različito tumačili načelo »dana odmora«, obojica su se složili oko važnosti odmora svakog tjedna.

U Starom zavjetu Bog je ustanovio dan odmora. Učinio je to na dobrobit svojemu naruda, iako Izraelci to nisu uvijek razumjeli. Bog je dao jasne upute kako svetkovati taj dan – šestoga dana trebali su skupiti dovoljno hrane za dva dana kako bi na Gospodnju subotu imali »dan odmora« dan posvećen Bogu (r. 23).

Bog je čeznuo za za time da mu njegov narod vjeruje dovoljno da se odmara, čak i ako su neki od Izraelaca isprva tražili hranu subotom. Znao je da će nam trebati vremena da ne radimo kako bismo obnovili svoja tijelo, um i dušu. Kad prestanemo s radom, bilo plaćenim bilo dobrovoljnim, priznajemo da naše živote podržava Bog, a ne vlastiti rad.

Bog čezne za time da mu u potpunosti vjerujemo – da ostavimo ono što radimo i odmorimo se u njemu.

– Amy Boucher Pye

Stvoritelju naš, i ti si se odmarao od svoga rada nakon stvaranja svijeta. Pomogni nam da ti vjerujemo znajući da ti proviđaš za sve naše potrebe.