Sokratov klub

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 3:13-18
13 I tko da vam naudi ako revnujete za dobro? 14 Ali ako i trpite zbog pravde, blaženi ste! Ne dajte se od njih zastrašiti niti uznemiriti. 15 Neka vam Krist Gospodin bude svetinja u srcima! Budite uvijek spremni na odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama; 16 ali s krotkošću i poštovanjem, čiste savjesti, da se oni koji kleveću vaše dobro življenje u Kristu posrame u onome u čemu vas kude. 17 Bolje je naime, ako je Božja volja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.
18 Jer je i Krist umro jedanput za grijehe, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu; ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.

Budite uvijek spremni na odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama…

1 Petrova 3:15

GODINE 1941. osnovan je Sokratov klub na Sveučilištu u Oxfordu u Engleskoj. Osnovan je da potakne raspravu između vjernika u Isusa i ateista ili agnostika.

Vjerska rasprava na svjetovnom sveučilištu nije neuobičajena, no iznenađuje to da je petnaest godina tim klubom predsjedavao veliki kršćanski pisac i teolog laik C. S. Lewis. Voljan da se preispita njegovo razmišljanje, Lewis je vjerovao da vjera u Krista može izdržati svaku provjeru. Znao je da za nju postoje vjerodostojni, racionalni dokazi.

U određenom smislu, Lewis je prihvatio Petrov savjet vjernicima raspršenim u vrijeme progona i podsjetio ih: »Neka vam Krist Gospodin bude svetinja u srcima! Budite uvijek spremni na odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama…« (r. 15). Petar iznosi dvije ključne stvari: imamo dobre razloge za svoje pouzdanje u Krista, ali ih moramo predstaviti s »krotkošću i poštovanjem«.

Pouzdanje u Krista nije bijeg od stvarnosti. Naša je vjera utemeljena na povijesnim činjenicama, uključujući Isusovo uskrsnuće i stvorenje koje svjedoči o svom Stvoritelju. I dok počivamo u Božjoj mudrosti i snazi Duha, budimo spremni govoriti o razlozima povjerenja koje imamo u Boga.

– Bill Crowder

Svemogući Oče, hvala ti za dokaze koji podržavaju našu vjeru i nadu koju imamo u tebi.