Brzo ohrabrenje

Pročitajte: Ruta 2:15-20
15 Kad je onda ustala da pobire dalje, zapovjedi Boaz svojim slugama: »Ona smije pobirati i među snopovima. Nemojte je pritom dirati! 16 Nego još od svojih rukoveti ispuštajte i ostavljajte joj neka kupi! Ne korite je!«17 Tako je ona pobirala na njivi sve do večeri, i kad je onda izmlatila što je bila skupila, bila je gotovo efa ječma. 18 Ona to uze i ode u grad. Kad njezina svekrva vidje koliko je skupila, i kad ona još izvadi i dade joj što joj je preteklo nakon što se nasitila, 19 reče joj svekrva:»Gdje si pobirala danas? Gdje si bila na radu? Neka je blagoslovljen koji ti je bio tako dobar!«I ona ispripovjedi svojoj svekrvi kod koga je danas radila i reče: »Čovjek kod kojega sam danas radila zove se Boaz.«20 Noemi odvrati svojoj snahi: »Neka je blagoslovljen od Gospodina on koji svoje dobrote ne uskraćuje ni živima ni mrtvima!« I reče joj Noemi: »Taj nam je čovjek u rodu. On je jedan od onih koji su nam dužni otkup.«

Potpuna plaća neka ti bude od Gospodina, Boga Izraelova, kad si došla da se pod njegova krila skloniš!

Ruta 2:12

MARIA je stavila hamburger i krumpiriće na prazan stol. Kad je počela jesti svoj ručak, ugledala je mladića koji je sjedio nekoliko stolova dalje. Odjeća mu je bila prljava, kosa je mlitavo visjela, a u ruci je držao praznu papirnatu čašu. Očigledno, bio je gladan. Što da učini? Dar u novcu nije se činio mudrim. Ako mu nešto kupi, možda će mu biti neugodno.

U tom se trenutku sjetila priče o Moapki Ruti, siromašnoj udovici, koju je Boaz, bogati zemljoposjednik, pozvao da skuplja klasje s njegovih polja. Svojim je žeteocima naredio: »Ona smije pobirati i između snopova. Nemojte je pritom dirati! Nego još od svojih rukoveti ispuštajte i ostavljajte joj neka kupi! Ne korite je!« (r. 15,16) U kulturi u kojoj su žene u potpunosti ovisile o muškarcima kako bi preživjele, Boaz je pokazao Božji način brižnog pružanja pomoći. Naposljetku, Boaz se oženio Rutom i otkupio ju od njezina rođaka koji je imao »dužnost otkupa« (4:6-10).

Kad je Maria ustala i htjela otići, stavila je svoje netaknute krumpiriće na obližnji stol i pritom susrela mladićev pogled. Ako je bio gladan, mogao je skupiti nešto s njezina ‘polja brze hrane’. Božje srce otkriva se u pričama iz Svetoga pisma jer pokazuje domišljate načine ohrabrivanja.

– Elisa Morgan

Ljubljeni Oče, pokaži nam nekoga s kime možemo podijeliti tvoju ljubav prema nama.