Postojani u vjeri

Pročitajte: Izaija 7:1-9
1 U dane Ahaza, sina Jotama, sina Uzije, Judine kralja, dođoše kralj Rason od Arama i Pekah, Remalijin sin, Izraelov kralj, na Jeruzalem, da ga opsjednu. Ali ga ne mogoše zauzeti. 2 Javiše Davidovoj kući: »Aram se utaborio u Efrajimu.« Tada zadrhta njegovo srce i srce njegova naroda kao što ustrepće drveće u šumi od vjetra. 3 I Gospodin reče Izaiji: »Iziđi k Ahazu, ti i tvoj sin Šear-Jašub, na kraj vodovoda gornjega jezera, na put kod valjareva polja 4 i reci mu: Čuvaj se i budi miran! Ne boj se! Neka se tvoje srce ne plaši ta dva ugarka što se puše, unatoč raspaljenom gnjevu Rasona i Arama, Remalijina sina! 5 Jer Aram zlo misli protiv tebe i Efrajim i Remalijinov sin 6 jer rekoše: Hajdemo na Judu, pritisnimo ga, osvojimo ga za se i Tabelova sina učinimo u njemu kraljem! 7 Zato veli Gospodin, Svemogući: To ne će nikada uspjeti i nikada se ne će dogoditi!
8 Ne, Aramu je glava Damask i Damasku je glava Rason. Još šezdeset i pet godina i Efrajim je opustošen, i nema više tamo naroda.
9 Efrajimu je glava Samarija, i Samariji je glava Remalijin sin. Ako ne vjerujete, nemate više opstanka.«

Ako ne vjerujete, nemate više opstanka.

Izaija 7:9

NOKIA je 1998. godine bila na prvome mjestu po broju prodanih mobilnih telefona na svijetu, i profitom od tri milijarde funta u 1999. No do 2011. prodaja je postupno opadala i na njezino je mjesto došao Microsoft. Jedan od čimbenika Nokijina neuspjeha bio je strah, zbog kojeg su donašane pogrešne odluke. Bojeći se otkaza, menadžeri su nerado upozoravali na manjkavosti svoga operativnog sustava i dizajna.

I judejski narod i kralj Ahaz bili su uplašeni – »zadrhta njegovo srce i srce njegova naroda kao što ustrepće drveće u šumi od vjetra« (r. 2). Znali su da su kraljevi Izraela i Arama (Sirije) sklopili savez i da njihove vojske marširaju na Judu kako bi ju osvojili (r. 5,6). Iako je Bog upotrijebio Izaiju da ohrabri Ahaza govoreći mu da planovi njegovih neprijatelja »ne će nikada uspjeti« (r. 7), nerazboriti vođa se u strahu odlučio udružiti s Asirijom i pokoriti se nadmoćnome kralju (2 Kraljevima 16:7,8). Nije vjerovao Bogu, koji je izjavio: »Ako se na me ne oslonite, održat se nećete« (r. 9, K. S.).

Pisac Poslanice Hebrejima pomaže nam da razmislimo o tome što danas znači biti postojan. »Čvrsto držimo nadu, jer je vjeran onaj koji je obećao« (10:23) napisao je. Trudimo se da ne budemo »koji otpadaju na propast« (r. 39), dok nas Duh Sveti osnažuje da vjerujemo u Isusa.

– Tom Felten

Oče, daj nam vjeru koja nam je potrebna da bismo ostali postojani.