Bakica

Pročitajte: Psalam 71:15-24
15 Usta će moja navješćivati tvoju pravdu
i tvoje spasenje svaki dan,
jer u tom ne znam mjere.
16 Doći ću u moći Gospodina!
Slavit ću samo tvoju pravednost, Gospode!

17 Ti si me od mladosti naučio,
Bože, i dosad navješćujem tvoja čudesa.
18 Zato me u starosti, kad posijedim, ne ostavljaj, Bože,
dok ne navijestim budućemu pokoljenju tvoju moć,
svima potomcima tvoju jakost,
19 i pravednost tvoju koja seže do neba, Bože.
Ti si učinio velike stvari. Bože, tko je kao ti?

20 Ti koji nam dade doživjeti mnogu muku i nevolju:
oživi me opet! Izvedi me iz bezdana zemlje!
21 Uvećaj moje dostojanstvo
i udijeli mi utjehu!
22 Tada ću te slaviti uz harfu zbog tvoje vjernosti, Bože moj.
Svirat ću ti uz citru, Sveče Izraelov!

23 Slaveći te, klicat će ti moje usne
i moja duša koju si spasio!
24 I jezik će moj svaki dan slaviti tvoju pravdu
jer postiđeni su i posramljeni koji traže moju nesreću.

Usta će moja navješćivati tvoju pravdu…

Psalam 71:15

KIT orka, kojeg su istraživači nazvali Bakica, očito je znao važnost svoje uloge u životu svojega unuka. Majka mladog kita nedavno je uginula, a kit siroče još nije bio dovoljno odrastao da napreduje bez zaštite i podrške. Bakica, iako u osamdesetima (ili starija), doplivala je do njega i ostala je s njim kako bi ga naučila sve što treba znati da preživi. Umjesto da ih sama pojede, okružila je malo jato riba kako bi se unuk kit najeo i naučio što mora jesti i gdje pronaći losose koji su mu potrebni za život.

I mi imamo posebnu čast i radost prenositi ono što znamo – možemo govoriti o prekrasnim djelima i karakteru Boga onima koji dolaze poslije nas. U već poodmakloj dobi psalmist se moli: »Zato me u starosti… ne ostavljaj, Bože, dok ne navijestim budućemu pokoljenju tvoju moć, svima potomcima tvoju jakost…« (r. 18). On iskreno želi prenijeti drugima ono što zna o Bogu – njegovu »pravdu« i »spasenje svaki dan« (r. 15) – sve što trebamo da bismo napredovali.

Ako i nismo stari i nemamo sijedu kosu (r. 18), govoriti o tome da smo iskusili Božju ljubav i vjernost može koristiti nekome na njegovu putu s Bogom. Naša spremnost da podijelimo tu mudrost mogla bi biti upravo ono što toj osobi treba da preživi i napreduje u Kristu, čak i u nevolji (r. 20).

– Kirsten Holmberg

Oče, hvala za mudrost onih koji su hodili s tobom prije nas. Pomogni nam, u tvojoj ljubavi, činiti isto za druge. Pročitajte Bibliju u 2022.: Nahum 1 – 3; Otkrivenje 14