U svim svojim poslovima

Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 1:12-16
12 Naš je ponos uistinu ovo: svjedočanstvo naše savjesti da smo živjeli u svijetu, posebno u odnosu na vas, jednostavno i čisto pred Bogom, ne u tjelesnoj mudrosti, nego u Božjoj milosti. 13 Doista, ne pišemo drugo, nego ono što čitate i razumijevate. A nadam se da ćete i do kraja razumjeti, 14 kao što nas dijelom i upoznaste: mi smo vaš ponos, kao što ćete i vi biti naš za dan Gospodina našega Isusa.
15 I osvjedočen u tome, htjedoh vam doći prije, da zadobijete drugu milost. 16 Zatim bih od vas pošao u Makedoniju te se opet iz Makedonije vratio k vama da me opskrbite svime što je potrebno za putovanje u Judeju.

Naš je ponos uistinu ovo: svjedočanstvo naše savjesti da smo živjeli u svijetu… jednostavno i čisto pred Bogom…

2 Korinćanima 1:12

GODINE 1524. Martin Luther uočio je da trgovci dijele zajedničko pravilo koje je njihovo glavno geslo… Nije ih briga za bližnjega; sve dok imaju dobit i zadovolje svoju pohlepu. Otprilike dvjesto godina poslije, krojač John Woolman dopustio je da njegova predanost Isusu utječe na njegovo poslovanje. U znak podrške oslobađanju robova, odbio je kupovati pamuk ili boje od tvrtki u kojima su prisiljavali robove na rad. Čiste je savjesti volio bližnje i živio pošteno i iskreno u svemu što je činio.

Apostol Pavao nastojao je ponašati se »u svijetu… sa svetošću i iskrenošću Božjom« (r. 12, K. S.). Kad su neki u Korintu pokušali omalovažiti njegov autoritet kao Isusova apostola, branio je svoje ponašanje među njima. Napisao je da njegove riječi i djela mogu izdržati temeljitu provjeru (r. 13). Također je pokazao da to može »ne u tjelesnoj mudrosti, nego u Božjoj milosti« (r. 12). Ukratko, Pavlova vjera u Krista prožimala je sve njegove postupke.

Dok živimo kao Isusovi veleposlanici, nastojmo da Radosna vijest prožima sve – našu obitelj, posao i još mnogo toga. Kada s Božjom pomoći pokazujemo njegovu ljubav drugima, iskazujemo mu poštovanje i volimo svoje bližnje.

– Marvin Williams

Bože, pomogni nam služiti drugima čiste savjesti.