Takvi kakvi jesmo

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 10:1,5-10,16-20
1 On pozva k sebi svojih dvanaest učenika i dade im vlast da izgone nečiste duhove i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
5 Tu dvanaestoricu posla Isus i zapovjedi im: »Ne idite k neznabošcima i ne ulazite ni u koji samarijski grad! 6 Nego idite k izgubljenim ovcama Izraelove kuće! 7 Idite i navješćujte: Blizu je nebesko kraljevstvo. 8 Liječite bolesne, dižite mrtve, čistite gubave i izgonite đavle! Badava ste dobili, badava dajite! 9 Ne uzimajte sa sobom u svoje pojase ni zlata, ni srebra, ni drugoga novca, 10 ni putne torbe, ni dvoje haljine, ni obuće, ni štapa, jer je poslenik vrijedan svoje prehrane.
16 Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi! 17 Čuvajte se ljudi! Oni će vas predavati sudovima i bičevat će vas u sinagogama. 18 Zbog mene vodit će vas pred namjesnike i kraljeve da dadete svjedočanstvo pred njima i pred neznabošcima. 19 A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili što ćete govoriti! U onaj čas dat će vam se što ćete govoriti. 20 Jer niste vi koji govorite, nego Duh vašega Oca govori preko vas.

On pozva k sebi svojih dvanaest učenika i dade im vlast…

Matej 10:1

MLADA žena nije mogla spavati. Kao osoba s doživotnom tjelesnom invalidnošću, sljedećeg je dana trebala biti u središtu pozornosti i na crkvenom sajmu primiti novčanu pomoć za svoje visoko obrazovanje. »Ja to ne zavrjeđujem«, razmišljala je Charlotte Elliott. Trzajući se i okrećući u krevetu, sumnjala je u svoju vjerodostojnost, ispitujući svaki dio svoga duhovnog života. Sljedećeg dana, i dalje uznemirena, došla je do stola, uzela olovku i papir i napisala sada već tradicionalnu crkvenu pjesmu Takva kakva jesam.

»Ja dolazim ti pokajan, / baš kakav jesam, grješan sav, / jer zoveš k sebi grješnike, / o Janje Božje, evo me!«

Riječi napisane 1835. godine podsjećaju na Isusov poziv učenicima da dođu i slijede ga. Nije ih pozvao zato što su bili spremni. Nisu bili. Nego zato što ih je on ovlastio – baš onakve kakvi su bili. Neugledna skupina od dvanaest muškaraca uključivala je poreznika, revnitelja, dva pretjerano ambiciozna brata (Marko 10:35-37) i Judu Iškariotskog »koji postade njegov izdajnik« (Matej 10:4). Usprkos tome dao im je vlast da liječe bolesne, dižu mrtve, čiste gubavce i izgone đavle (r. 8) – a da pritom ne ponesu »novca, ni putne torbe, ni dvije haljine, ni obuće, ni štapa« (r. 9,10). Rekao im je: »Evo, ja vas šaljem…« (r. 16), i on im je bio dovoljan.

– Patricia Raybon

Dovoljan je i svakome od nas koji mu kažu da.