Nesigurno ulaganje

Pročitajte: Jeremija 32:6-15
6 Jeremija reče ovako: Dođe mi Gospodnja riječ: 7 »Evo, Hanamel, sin tvojega strica Šaluma, doći će k tebi s molbom: Kupi moju njivu u Anatotu jer tebi pripada prvokup po pravu otkupa.« 8 Tada dođe k meni u stražarnicu, kako je Gospodin bio navijestio, Hanamel, sin mojega strica, i zamoli me: »Hajde kupi moju njivu u Anatotu, u rodnom Benjaminovu posjedu, jer tebi pripada pravo posjeda po dužnosti otkupa; kupi je dakle sebi!« Tada sam razumio da je to bila Gospodnja riječ 9 i kupio sam njivu od Hanamela, sina svojega strica, u Anatotu i isplatio mu u novcu sedamnaest šekela srebra. 10 Napisao sam potvrdu o kupovini, zapečatio je, dao je od svjedoka potvrditi i izmjerio novce na vagi. 11 Onda sam uzeo list o kupovini, po pravu i zakonu zapečaćen i otvoren 12 i predao sam list o kupovini Baruhu, sinu Nerije, Mahsejevu sinu, pred Hanamelom, sinom mojega strica, i pred svjedocima koji su bili potpisali list o kupovini, i pred svim Judejcima što su se zadržavali u stražarnici. 13 Pred njima sam dao Baruhu nalog: 14 »Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izraelov Bog: Uzmi ove potvrde, ovaj zapečaćeni list o kupovini i ovaj otvoreni, i stavi ih u zemljanu posudu, da se dugo sačuvaju! 15 Jer ovako veli Gospodin nad vojskama, Izraelov Bog: Opet će se u ovoj zemlji kupovati kuće, njive i vinogradi.«

Tada sam razumio da je to bila Gospodnja riječ i kupio sam njivu…

Jeremija 32:8,9

BBC-jev program Dragon’s Den promovira neobične ideje, kao što je Easyxchair fotelja koja služi i kao teretana! Program nudi i mogućnosti ulaganja u ono što se čini rizičnim, a što se na kraju pokaže izvrsnim ulaganjem. Prije nekoliko godina, na primjer, ulagači su odbili jednog kandidata riječima: »Javnost ne želi online naručivati hranu za van.« Ipak, danas je to glavni način na koji ljudi naručuju hranu.

Bog je rekao Jeremiji da učini nešto što se činilo kao glupo ulaganje: »Hajde, kupi moju njivu u Anatotu, u rodnom Benjaminovu posjedu…« (r. 8). Međutim, to nije bilo vrijeme za kupnju polja; zemlja je bila na rubu pustošenja. »Tada je opkoljavala vojska babilonskog kralja Jeruzalem…« (r. 2), i koje god polje Jeremija kupi, uskoro će biti babilonsko.

Ipak, Bog je isplanirao budućnost koju nitko drugi nije mogao predvidjeti: »Jer ovako veli Gospodin nad vojskama, Izraelov Bog: Opet će se u ovoj zemlji kupovati kuće, njive i vinogradi« (r. 15). Bog je vidio više od ruševina i pustoši. Obećao je budućnost i obnovu.

Ponekad nas navodi na ono što se čini rizičnim ulaganjem. No Bog može donijeti izvanrednu preobrazbu. Naša poslušnost može biti dar Božjega vječnog ulaganja u nas.

– Chris Wale

Ponekad sve što vidimo je ruševina i pustoš. Pokaži nam, Bože, kamo da idemo i kako da se predamo tebi.