Ali kažem vam

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 5:43-48
43 Čuli ste da je bilo kazano: Ljubi svojega bližnjega i mrzi neprijatelja! 44 A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone! 45 Tada ćete biti djeca svog Oca nebeskoga koji pušta da njegovo sunce izlazi nad dobre i zle i koji daje da kiša pada na pravednike i grješnike. 46 Jer ako ljubite samo one koji vas ljube, kakvu ćete imati plaću? Ne čine li to i carinici? 47 I ako pozdravljate samo svoju braću, što osobito činite? Ne čine li to i neznabošci? 48 Budite dakle savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac!

A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone!

Matej 5:44

»ZNAM što govore, ali ja ti kažem…« Kao dječak čuo sam svoju majku kako drži taj govor tisuću puta. Kontekst je uvijek bio pritisak vršnjaka. Pokušavala me naučiti da ne slijedim gomilu. Nisam više dječak, ali mentalitet ‘stada’ još je uvijek živ. Aktualan primjer je ovaj izraz: »Okružite se samo pozitivnim ljudima.« Dok se ta fraza može često čuti, pitanje koje moramo postaviti jest: »Je li to nalik Kristu?«

»A ja vam kažem…« Isus koristi taj uvod nekoliko puta u 5. poglavlju Matejeva evanđelja. On dobro zna što nam svijet neprestano govori. Ali njegova je želja da živimo drukčije. U ovom slučaju, on kaže: »Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone!« (r. 44) Dalje u Novom zavjetu apostol Pavao rabi riječ »neprijatelji« da bi opisao pogodite koga? Tako je: nas — »dok smo još bili neprijatelji« (Rimljanima 5:10). Za razliku od poznatog obrasca »radi kako ja kažem, a ne kako ja radim«, Isus je potkrijepio svoje riječi djelima. On nas je ljubio i dao je svoj život za nas.

Zamislite da je Krist u svom životu napravio mjesta samo za ‘pozitivne ljude’? Gdje bismo bili? Hvala Bogu što njegova ljubav nije samo za neke. Bog je tako ljubio cijeli svijet, a njegovom snagom i mi smo pozvani činiti isto.

– John Blase

Oče, primamljivo je okružiti se samo onima koji nas vole. Ali to nije život. Pomogni nam voljeti kao ti.