Izgubljeno, nađeno

Pročitajte: Evanđelje po Luki 15:1-10
1 Svi carinici i grješnici približavali su se k njemu da ga slušaju. 2 Na to su farizeji i pismoznanci mrmljali i govorili: »Ovaj prima grješnike i jede s njima.«
3 Tada im kaza ovu prispodobu: 4 »Ako jedan od vas ima sto ovaca i jednu od njih izgubi, ne ostavi li devedeset i devet u pustinji i ne ide li za izgubljenom, dok je ne nađe? 5 Kad je nađe, uzme je pun radosti na svoja ramena. 6 I kad dođe kući, sazove svoje prijatelje i susjede i govori im: Radujte se sa mnom! Nađoh svoju ovcu koja je bila izgubljena. 7 Kažem vam: Isto će tako biti na nebu veća radost zbog jednoga jedinoga grješnika koji se obrati, negoli zbog devedeset i devet pravednika koji ne trebaju obraćenja.
8 Ili kad koja žena ima deset drahma i izgubi jednu; ne upali li tada svjetiljku, ne pomete li kuću i ne traži li brižljivo, dok ne nađe drahmu? 9 Kad nađe drahmu, sazove svoje prijateljice i susjede i govori: Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu koja je bila izgubljena. 10 Isto tako, kažem vam, bit će kod Božjih anđela radost zbog jednoga grješnika koji se obrati.«

Radujte se sa mnom! Nađoh svoju ovcu koja je bila izgubljena.

Luka 15:6

»SAMO ove godine pronašao sam 167 izgubljenih prstena.«

Tijekom šetnje plažom moja supruga Cari i ja razgovarali smo sa starijim čovjekom koji je detektorom metala pretraživao to područje. »Ponekad prsteni imaju ugravirana imena«, objasnio je. »Volim vidjeti izraz lica njihovih vlasnika kada ih vratim. Objavljujem to na društvenim mrežama i provjeravam je li netko prijavio nestanak. Pronalazio sam prstenje koje je godinama bilo izgubljeno.« Kad smo spomenuli da ja također uživam u traženju metala, ali da to ne radim često, na rastanku je rekao: »Nikada nećeš znati ako ne kreneš!«

Drugu vrstu ‘izgubljenog-nađenog’ nalazimo u 15. poglavlju Evanđelja po Luki. Isusa su kritizirali zbog brige za ljude koji su bili daleko od Boga (r. 1,2). Kao odgovor, ispričao je tri priče o stvarima koje su bile izgubljene, a zatim pronađene: ovca, novčić i sin. Čovjek koji nađe izgubljenu ovcu »uzme je pun radosti« (r. 5) i odlazi kući. Zatim »sazove svoje prijatelje i susjede i govori im: Radujte se sa mnom!« (r. 6) U svim je prispodobama riječ o pronalaženju izgubljenih ljudi za Krista i radosti koja dolazi kad dođu k njemu.

Isus je došao »potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno« (19:10). Poziva i nas da ga slijedimo (Matej 28:19). Nikada nećemo znati ako ne krenemo.

– James Banks

Hvala ti, Isuse, što si nas pronašao i spasio!