Poslušati Boga

Pročitajte: Druga knjiga Ljetopisa 35:20-27
20 Kad je Jošija bio opet uredio Hram, dođe poslije svega toga egipatski kralj Neko, da zametne bitku kod Karkemiša na Eufratu. Jošija iziđe preda nj. 21 A on posla k njemu poslanike i poruči mu: »Što ja imam s tobom, Judin kralju? Ne idem ja danas na tebe, nego na bojno mjesto s kojim sam zaraćen, i Bog mi je zapovjedio da požurim. Okani se djela protiv Boga koji je sa mnom, da te ne uništi!« 22 Ali se Jošija ne odvrati od njega, nego iziđe da ga napadne. Ne posluša Nekovih riječi, koje su dolazile iz Božjih usta, nego dođe kako bi se borio u ravnici kod Megida. 23 Ali strijelci pogodiše kralja Jošiju, i kralj povika svojim slugama: »Izvedite me odavde, jer sam teško ranjen!« 24 Njegove ga sluge podigoše s ratnih kola, izvezoše ga u drugim kolima i dovedoše ga u Jeruzalem. On umre i bi pokopan u grobovima svojih otaca. Za njim su tugovali sav Juda i Jeruzalem. 25 Jeremija ispjeva tužaljku za Jošijom, i svi pjevači i pjevačice spominju otad Jošiju u svojim tužbalicama, do dana današnjega. One se udomiše u Izraelu. Napisane su u Tužaljkama. 26 Ostala Jošijina povijest, i njegova pobožna djela, izvedena prema propisu Gospodnjega zakona, 27 njegova i prijašnja i kasnija povijest, zapisani su u knjizi o Izraelovim i Judinim kraljevima.

Ali se Jošija ne odvrati od njega,… Ne posluša Nekovih riječi, koje su dolazile iz Božjih usta…

2 Ljetopisa 35:22

U vrijeme kad sam vozio do sveučilišta i kući, cesta mi se činila užasno dosadnom. Kako je bila duga i ravna, nekoliko puta sam se uhvatio da vozim brže od dopuštenoga. Prvo sam dobio opomenu. Zatim sam dobio kaznu za prebrzu vožnju. A onda sam treći put uhvaćen na istome mjestu.

Neposlušnost može imati ozbiljne posljedice. Jedan tragičan primjer toga je iz života Jošije, dobrog i vjernog kralja. Kad je Neko, egipatski kralj, marširao kroz Judino područje kako bi pomogao Asiriji u bitci protiv Babilona, Jošija je izašao da mu se suprotstavi. Neko je poslao glasnike koji su mu rekli: »… Bog mi je zapovjedio da požurim. Okani se djela protiv Boga koji je sa mnom…« (r. 21). Bog je doista poslao Neka, ali Jošija nije htio poslušati »Nekovih riječi, koje su dolazile iz Božjih usta, nego dođe kako bi se borio u ravnici kod Megida« (r. 22). U bitci je Jošija smrtno ranjen. »Za njim su tugovali sav Juda i Jeruzalem« (r. 24).

Jošija, koji je volio Boga, otkrio je da ustrajanje da bude onako kako je on htio, bez vremena provedenog u slušanju Boga, njegove mudrosti kroz druge, nikad ne završava dobro. Zamolimo ga da nam podari poniznost da uvijek propitujemo sebe i prigrlimo njegovu mudrost.

– James Banks

Kad tražimo mudrost, ti nam ju, Bože, daješ »obilato, bez prigovora« (Jakovljeva 1:5). Hvala ti.