Duhovna obnova

Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 4:16-18
16 Zato ne malakšemo, nego ako se naš izvanjski čovjek i raspada, ipak se naš unutrašnji obnavlja iz dan u dan. 17 Jer naša sadašnja laka nevolja donosi nam obilnu vječnu slavu koja sve nadvisuje. 18 Mi ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer je ovo što se vidi prolazno, a ono što se ne vidi vječno.

Zato ne malakšemo, nego ako se naš izvanjski čovjek i raspada, ipak se naš unutrašnji obnavlja iz dana u dan.

2 Korinćanima 4:16

TISUĆAMA godina u kineskoj medicini koriste prah mljevenih bisera za skidanje mrtvih stanica s površine kože. Iz istog razloga u Rumunjskoj koriste ljekovito blato koje navodno kožu čini mladolikom i sjajnom. Diljem svijeta ljudi na različite načine njeguju svoje tijelo vjerujući da će obnoviti i najgrublju kožu.

Međutim, svi ta sredstva i postupci kojima njegujemo svoje tijelo samo su privremeno poboljšanje. Mnogo važnije je da ostanemo duhovno zdravi i jaki. Kao vjernici Kristovim djelovanjem primamo dar duhovne obnove. Apostol Pavao je napisao: »Naprotiv, ako se i raspada naš vanjski čovjek, ipak se naš nutarnji čovjek obnavlja iz dana su dan« (r. 16, K. S.). Izazovi s kojima se svakodnevno susrećemo mogu nas opteretiti dopustimo li da nama vladaju strah, bol i tjeskoba. Duhovna obnova započinje kada »ne gledamo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi« (r. 18). To činimo predajući svoje svakodnevne brige Bogu i moleći se da se plod Duha Svetoga – uključujući ljubav, radost i mir – ponovno vrate u naše živote (Galaćanima 5:22,23). Kada prepustimo svoje nevolje Bogu i dopustimo njegovu Duhu da zrači kroz nas svakoga dana, on obnavlja naše duše.

– Kimya Loder

Isuse, pomogni nam da tebi predamo sve što pokušava slomiti naš duh.