Soba za pripovijedanje

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 18:1-4
1 Kad je bio završio svoj razgovor sa Šaulom, uključi Jonatan Davida duboko u srce, i Jonatan ga je zavolio kao samoga sebe. 2 Šaul ga toga dana uze k sebi i ne dade mu da se više vrati u svoju očinsku kuću. 3 Jonatan učini vjeru s Davidom, jer ga je ljubio kao samoga sebe. 4 Jonatan skine sa sebe plašt koji je nosio i dade ga Davidu, uz to svoju odjeću sa svojim mačem, lukom i pojasom.

Jonatan učini vjeru s Davidom, jer ga je ljubio kao samoga sebe.

1 Samuelova 18:3

U sjevernoj Španjolskoj postoji prekrasan običaj izražavanja zajedništva i prijateljstva. Budući da je krajolik prepun rukom izdubljenih špilja za spremanje uroda, nakon svake žetve ratari bi sjeli u sobu iznad špilje i popisivali urod. S vremenom je to postala »soba za pripovijedanje« mjesto zajedništva gdje bi se prijatelji i obitelji okupljali kako bi ispričali svoje priče, tajne i snove. Ako ste trebali društvo pouzdanih prijatelja, otišli biste u jednu od tih soba.

Da su živjeli u sjevernoj Španjolskoj, duboko prijateljstvo Jonatana i Davida možda bi ih potaknulo da imaju sobu za pripovijedanje. Kad je kralj Šaul postao toliko ljubomoran da je htio ubiti Davida, Jonatan, Šaulov najstariji sin, štitio ga je i sprijateljio se s njim. Postali su srodne duše (r. 1). Jonatan ga je zavolio »kao samoga sebe« (r. 1,3). Iako je bio prijestolonasljednik, priznao je Davida kao kralja kojeg je Bog odabrao. Dao mu je svoj plašt, mač, luk i pojas (r. 4). Nakon Jonatanove pogibije, David je rekao da mu je Jonatanova bratska »ljubav bila dragocjena« (2 Samuelova 1:26).

Neka nam Bog pomogne izgraditi vlastite ‘pripovjedaonice’ prijateljstva koja odražavaju Kristovu ljubav i brigu.

-Marvin Wiliams

Odvojimo vrijeme za prijatelje, otvorimo svoja srca i živimo istinsko zajedništvo jedni s drugima u Kristu.