Zahvalna srca

Pročitajte: Evanđelje po Luki 17:11-19
11 Na putu u Jeruzalem prolazio je između Samarije i Galileje. 12 Kad htjede ući u jedno selo, dođe mu ususret deset gubavaca. Stadoše izdaleka. 13 I počeše vikati: »Isuse, učitelju, smiluj nam se!« 14 Kad ih vidje, reče im: »Idite i pokažite se svećenicima!« Dok su išli, očistiše se. 15 A samo jedan od njih dođe natrag, kad vidje da je iscijeljen. Hvalio je Boga jakim glasom. 16 Bacio se pred noge Isusove na svoje lice i zahvalio mu. A to je bio Samarijanac. 17 Tada reče Isus: »Ne očistiše li se desetorica? A gdje su devetorica? 18 Zar se nijedan ne nađe da se vrati i dade slavu Bogu, nego ovaj tuđin?« 19 I reče mu: »Ustani i idi! Ozdravila te tvoja vjera!«

Zar se nijedan ne nađe da se vrati i dade slavu Bogu, nego ovaj tuđin?

Luka 17:18

HANSLE Pergament bio je u neprilici. Ušao je u autobus na pogrešnom mjestu na putu za polufinale na Olimpijskim igrama u Tokiju i nije bio nikakve nade da će navrijeme stići na stadion. Srećom, sreo je Trijanu Stojković, volonterku na igrama. Dala mu je nešto novca za taksi. Parchment je navrijeme stigao na natjecanje i osvojio zlatnu medalju na 110 metara s preponama. Poslije se vratio kako bi pronašao Trijanu i zahvalio joj na njezinoj dobroti.

U 17. poglavlju Evanđelja po Luki čitamo o gubavcu Samarijancu koji se vratio zahvaliti Isusu što ga je izliječio (r. 15,16). Isus je ušao u selo gdje je susreo deset gubavaca. Svi su oni molili Isusa za ozdravljenje i svi su iskusili njegovu milost i moć. Deset ih je bilo sretno što su ozdravili, ali »samo jedan od njih dođe natrag, kad vidje da je iscijeljen. Hvalio je Boga jakim glasom« (r. 15,16).

Svaki dan doživljavamo Božje blagoslove na različite načina. To može biti dramatično, poput uslišane molitve nakon dugog razdoblja patnje ili primanje pomoći. Ponekad njegovi blagoslovi dolaze na obične načine, kao što je lijepo vrijeme za obavljanje posla na otvorenome. Poput gubavca, sjetimo se zahvaliti Bogu za njegovu dobrotu prema nama.

– Poh Fang Chia

Dragi Bože, bio si tako dobar prema nama. Zahvaljujem ti danas za ____________________.