Bog nas poznaje po imenu

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 20:11-18
11 A Marija je stajala vani kod groba i plakala. Dok je dakle plakala, naviri se nad grob, 12 i vidje dva anđela gdje sjede u bijelim haljinama, jednog pokraj glave, a jednog pokraj nogu, gdje je bilo položeno Isusovo tijelo. 13 Oni joj rekoše: »Ženo, zašto plačeš?« Reče im: »Uzeše moga Gospodina i ne znam gdje ga položiše.« 14 Kad je to rekla, obazre se i vidje Isusa gdje stoji. – Ali nije znala da je Isus. – 15 Isus joj reče: »Ženo, zašto plačeš? Koga tražiš?« Ona, misleći da je vrtlar, reče mu: »Gospodine, ako si ga ti odnio, kaži mi gdje si ga položio i ja ću ga uzeti.« 16 Reče joj Isus: »Marijo!« Ona se obazre i reče mu hebrejski: »Rabuni«, to znači: »Učitelju«. 17 Reče joj Isus: »Nemoj se zadržavati uza me, jer još nisam uzašao k svojemu Ocu. Nego idi k mojoj braći i kaži im: Uzlazim k svome Ocu i vašemu Ocu, k svome Bogu i vašemu Bogu.« 18 Marija Magdalena ode i javi učenicima: »Vidjela sam Gospodina i ovo mi je kazao.«

Ona se obazre i reče mu hebrejski: »Rabuni«, to znači: »Učitelju«.

Ivan 20:16

NAKON što su dva brata razdvojena posvojenjem, test DNK pomogao im je da se ponovno sretnu gotovo dvadeset godina poslije. Kad je Kieron poslao poruku Vincentu, čovjeku za kojeg je vjerovao da mu je brat, Vincent je pomislio: »Tko je ovaj stranac?« Kad ga je Kieron pitao koje je ime dobio pri rođenju, odmah je odgovorio: »Tyler.« Tada je znao da su braća. Prepoznao ga je po imenu!

Razmislite kako ime ima ključnu ulogu u izvještaju o Uskrsu. Marija Magdalena dolazi do Kristova groba i plače kada vidi da nema njegova tijela. »Ženo, zašto plačeš?« Isus ju pita (r. 15). Međutim, nije ga prepoznala sve dok nije izgovorio njezino ime: »Marijo!« (r. 16)

Čuvši ga, odgovorila je hebrejski: »Rabbuni!« (to znači »Učitelju«!)… i okrenu se k njemu (r. 16, K. S.). Njezina reakcija izražava radost koju vjernici u Isusa osjećaju u uskrsno jutro; naš uskrsli Krist pobijedio je smrt, poznaje svakoga od nas jer smo njegova djeca. Kao što je rekao Mariji: »Uzlazim k svome Ocu i vašemu Ocu, k svome Bogu i vašemu Bogu« (r. 17).

Dva brata, povezana imenom, zavjetovala su se produbiti svoj odnos. Na Uskrs slavimo Isusa jer je već poduzeo najveći korak požrtvovne ljubavi prema onima koje poznaje kao svoje vas i mene. Doista je živ!

– Patricia Raybon

Hvala ti, Isuse, za žrtveni dar tvoje ljubavi.