Nije san

Pročitajte: Djela apostolska 12:1-11
1 U ono vrijeme podiže kralj Herod ruke da muči neke od Crkve. 2 I pogubi mačem Jakova, Ivanova brata. 3 I vidjevši da je to po volji Židovima, uhvati još i Petra. – A bili su dani beskvasnih kruhova. – 4 Njega dakle uhvati, baci u tamnicu i dade postaviti četiri straže, svaku od četiri vojnika, da ga čuvaju. Nakon Vazma namjeravao je izvesti ga pred narod. 5 I tako su Petra čuvali u tamnici. A Crkva se usrdno molila za njega Bogu bez prestanka.
6 U noći prije nego ga je Herod htio izvesti, spavao je Petar među dvojicom vojnika, okovan u dvoje verige, a stražari su pred vratima čuvali tamnicu. 7 I gle, Gospodnji anđeo pristupi i svjetlost zasja po ćeliji, i kucnuvši Petra u bok, probudi ga i reče: »Ustani brže!« I spadoše mu verige s ruku. 8 Anđeo mu reče: »Opaši se i obuj svoju obuću, brzo!« I učini tako. Tada mu reče: »Obuci svoju odjeću i pođi za mnom!« 9 Izašavši, išao je za njim i nije znao da je to istina što je učinio anđeo, nego je mislio da ima viđenje. 10 A kad prođoše prvu i drugu stražu, dođoše željeznim vratima što vode u grad; ona im se sama otvoriše. I izišavši, prođoše jednu ulicu, i anđeo odmah odstupi od njega. 11 Kad Petar dođe k sebi, reče: »Sad zaista znam da Gospodin posla svojega anđela te me izbavi iz Herodove ruke i od svega što očekuje židovski narod.«

»Ustani ti koji spavaš i uskrsni od mrtvih, i obasjat će te Krist!«

Efežanima 5:14

KAO da živite u snu iz kojeg se ne možete probuditi. Ljudi koji se bore s onim što se ponekad naziva »derealizacija« ili »depersonalizacija« često imaju osjećaj kao da ništa oko njih nije sasvim stvarno. Iako se onima koji kronično imaju taj osjećaj može dijagnosticirati poremećaj, vjeruje se da je to uobičajena borba za mentalno zdravlje, osobito tijekom stresnih razdoblja. Ali ponekad se taj osjećaj nastavi čak i kada je život naizgled dobar. Kao da naši umovi ne mogu vjerovati da se dobre stvari uistinu događaju.

Sveto pismo opisuje sličnu borbu Božjeg naroda da njegovu moć i izbavljenje doživi kao nešto stvarno, a ne samo san. U 12. poglavlju Djela apostolskih, kada anđeo izbavlja Petra iz zatvora i mogućeg pogubljenja (r. 2,4), apostol je opisan kao da ima viđenje, »nije znao da je to istina« (r. 9,10). Kad ga je anđeo ostavio izvan zatvora, Petar je »konačno shvatio što mu se dogodio« i da je sve bilo stvarno (r. 11, Knjiga o Kristu, Novi zavjet živim riječima).

I u lošim i u dobrim vremenima ponekad može biti teško potpuno vjerovati ili iskusiti da je Bog stvarno na djelu u našim životima. Ali ako čekamo na njega, njegova moć uskrsnuća jednoga dana postat će čudesno stvarna. Božja će nas svjetlost obasjati i probuditi iz našeg sna u stvarnost života s njim.

– Monica La Rose

Bože, ti si stvaran i stvaraš novi život i nadu. Hvala ti!