Isus je odgovor

Pročitajte: Daniel 3:13-24,91,92
13 Tada Nabukodonozor, u gnjevu i bijesu, zapovjedi da dovedu Sidraha, Misaha i Abdenaga. Kad su ih bili doveli pred kralja, 14 progovori im Nabukodonozor: »Je li istina, Sidrah, Misah i Abdenago, da vi ne poštujete moje bogove i da se ne klanjate zlatnome liku što sam ga dao podići? 15 I sada, budite pripravni, bacite se ničice čim čujete zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, i poklonite se liku što sam ga dao podići! Ako se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u ognjenu užarenu peć. Koji bi bio bog što bi vas mogao izbaviti iz moje ruke?«
16 Sidrah, Misah i Abdenago odvratiše kralju: »Nabukodonozore, ne treba nam da ti odgovaramo na to! 17 Jer evo, naš Bog, kojega poštujemo, ima moć da nas izbavi iz ognjene užarene peći. On će nas, kralju, osloboditi iz tvoje ruke! 18 Ako li to ne učini, znaj, kralju, da mi ni tada ne ćemo poštovati tvoje bogove i ne ćemo se pokloniti zlatnome liku što si ga podigao!«
19 Tada Nabukodonozor postane tako bijesan na Sidraha, Misaha i Abdenaga da mu se lice izobličilo. On zapovjedi da se užari peć sedam puta jače nego inače. 20 Onda zapovjedi najjačim ljudima u svojoj vojsci da svežu Sidraha, Misaha i Abdenaga i da ih bace u ognjenu užarenu peć. 21 I tako su bili svezani ti ljudi u svojim donjim haljinama, kapama, plaštevima, obući i odjeći, i bačeni u ognjenu užarenu peć. 22 Kako su bili, na strogu kraljevu zapovijed, previše užarili peć, ognjeni plamen je usmrtio ljude što su u nj bacili Sidraha, Misaha i Abdenaga. 23 Ona tri čovjeka, Sidrah, Misah i Abdenago, padoše svezani u ognjenu užarenu peć.
24 Tada se zadivi kralj Nabukodonozor, ustade brže i upita svoje savjetnike: »Zar nismo bacili tri čovjeka svezana u oganj?« Oni odgovoriše kralju: »Jesmo, kralju!«

91 Tada se zadivi kralj Nabukodonozor, ustade brže i upita svoje savjetnike: »Zar nismo bacili tri čovjeka svezana u oganj?« Oni odgovoriše kralju: »Jesmo, kralju!« 92 On odvrati: »A ja vidim četiri čovjeka nesvezana gdje hode posred ognja, i nije im ništa. Četvrti izgleda kao anđeo.«

On odvrati: »A ja vidim četiri čovjeka nesvezana gdje hode posred ognja, i nije im ništa. Četvrti izgleda kao anđeo.«

Daniel 3:92

PRIČA se da je nakon još jednoga odslušanog predavanja Alberta Einsteina njegov vozač rekao da je toliko puta čuo govor da bi ga mogao i sam održati. Einstein je predložio da zamijene mjesta već sljedeći put, jer tamo nitko nije znao kako on izgleda. Vozač se složio i uspješno održao predavanje. Zatim je došlo vrijeme za pitanja i odgovore. Jednom upornom ispitivaču vozač je odgovorio: »Vidim da ste briljantan profesor, ali iznenađen sam što ste postavili tako jednostavno pitanje da bi čak i moj vozač mogao odgovoriti na njega.« Tada je njegov ‘vozač’ Albert Einstein odgovorio! Tako završava zabavna, ali izmišljena priča.

Tri Danielova prijatelja bila su doista na mukama. Kralj Nabukodonozor zaprijetio im je da će ih baciti u užarenu peć ako se ne poklone njegovu zlatnom liku. Pitao je: »Koji bi bio bog koji bi vas mogao izbaviti iz moje ruke?« (r. 15) Prijatelji su i dalje odbijali pokloniti se pa kralj »zapovijedi da se užari peć sedam puta jače nego inače« (r. 19) i bace ih u peć.

No tamo nisu bili sami. »Anđeo« (r. 92), možda sam Isus, bio je s njima, čuvajući ih od zla i dajući nepobitan odgovor na kraljevo pitanje (r. 91,92). Nabukodonozor je priznao da »nema drugoga boga koji bi mogao tako izbaviti!« (r. 96).

– Mike Wittmer

Isus je s nama i on je odgovor kada nema odgovora.