Hrabri za Isusa

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 13:36-38
36 Tada ga upita Šimun Petar: »Gospodine, kamo ideš?« Isus mu odgovori: »Kamo ja idem ne možeš me sada slijediti, ali ćeš me poslije slijediti.« 37 Petar mu odvrati: »Gospodine, zašto te ne mogu sada slijediti? Život ću svoj položiti za te.« 38 Isus mu odvrati: »Život li ćeš svoj položiti za me? Zaista, zaista kažem ti: Još prije nego pijetao zapjeva, triput ćeš me zatajiti.
Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 21:18-19
18 Zaista, zaista kažem ti: Kad si bio mlađi, opasivao si se sam i išao si kamo si htio; a kad ostariš, raširit ćeš svoje ruke i drugi će te opasivati i odvesti kamo ne ćeš.« 19 A tim riječima htjede označiti kakvom će smrću proslaviti Boga. Na to mu reče: »Pođi za mnom!«

Tko ne uzme na se svoj križ i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.<br>Matej 10:38

Tko ne uzme na se svoj križ i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.

Matej 10:38

GODINE 155. ocu rane crkve Polikarpu prijetili su smrću na lomači zbog vjere u Krista. On je odgovorio: »Osamdeset i šest godina bio sam njegov sluga i nije mi učinio ništa nažao. Kako sada da hulim na svoga Kralja koji me spasio?« Polikarpov odgovor može biti nadahnuće kada se suočimo s teškom kušnjom zbog svoje vjere u Isusa, našega Kralja.

Samo nekoliko sati prije Isusove smrti, Petar je hrabro obećao svoju vjernost Kristu: »Život ću svoj položiti za te« (Ivan 13:37). Isus, koji je Petra poznavao bolje nego što je Petar poznavao samoga sebe, odgovorio mu je: »Zaista, zaista kažem ti: Još prije nego pijetao zapjeva, triput ćeš me zatajiti« (r. 38). Međutim, nakon Isusova uskrsnuća, isti onaj koji ga je zanijekao, počeo mu je hrabro služiti i na kraju ga proslavio svojom smrću (21:16-19).

Jeste li Polikarp ili Petar? Iskreno, većina nas više je Petar s ‘ispadom hrabrosti’ – ne govorimo ili ne ponašamo se kao vjernici u Isusa. Takve prilike ne moraju nas neizbrisivo odrediti. Kada se dogode ti neuspjesi, moramo se u molitvi obratiti Isusu, onome koji je umro za nas i živi za nas. On će nam pomoći da mu budemo vjerni i hrabro živimo za njega svaki dan tamo gdje se nalazimo.

– Arthur Jackson

Nebeski Oče, oprosti nam kad ustuknemo u strahu i izdamo te svojim riječima ili djelima.