Božja neizmjerna moć

Pročitajte: Knjiga Izlaska 14:21-23,26-31
21 I pruži Mojsije svoju ruku na more. Tada dade Gospodin cijelu noć suzbijati more natrag jakim istočnim vjetrom i osuši more, i vode se razdijeliše. 22 Sinovi Izraelovi koračali su posred mora po suhu, a vode su im stajale kao zid s desne i s lijeve strane. 23 A Egipćani se dadoše u potjeru za njima, i svi faraonovi konji, kola i sprege pođoše za njima usred mora.
26 I zapovjedi Gospodin Mojsiju: »Pruži ruku svoju na more, da se natrag vrate vode na Egipćane, na kola i sprege!« 27 Kad Mojsije pruži ruku na more, more se u osvit dana vrati natrag na staro svoje mjesto, dok su Egipćani bježali prema njemu. Tako Gospodin utjera Egipćane u sredinu mora. 28 Vode se vratiše natrag i potopiše kola i sprege cijele faraonove vojske, što dođe za njima u more. Ni jedan od njih (iz vojske) ne ostade na životu. 29 A sinovi Izraelovi išli su po suhu posred mora, i vode su im stajale kao zid s desne i s lijeve strane. 30 Tako Gospodin izbavi u onaj dan Izraelce iz ruke Egipćana. Izraelci vidješe Egipćane mrtve na morskoj obali. 31 Kad vidješe Izraelci veliko čudesno djelo, što ga je bio Gospodin učinio na Egipćanima, poboja se narod Gospodina i pouzda se u Gospodina i u njegova slugu Mojsija.

Kad vidješe Izraelci veliko čudesno djelo, što ga je bio Gospodin učinio na Egipćanima, poboja se narod Gospodina i pouzda se u Gospodina.

Izlazak 14:31

NAIZGLED nemoguće dogodilo se kada su uraganski vjetrovi promijenili tok moćne rijeke. U kolovozu 2021. uragan Ida došao je do obale SAD-a, a zapanjujući rezultat bio je ‘negativan tok’ duž rijeke Mississippi, što znači da je voda nekoliko sati zapravo tekla uzvodno

Stručnjaci procjenjuju da tijekom svoga životnog ciklusa uragan može razviti snagu istovjetnu snazi deset tisuća nuklearnih bombi! Takva nevjerojatna moć da promijeni tok vode koja teče pomaže mi razumjeti odgovor Izraelaca na mnogo značajniji ‘negativni tok’ zabilježen u Knjizi Izlaska.

Dok su bježali od Egipćana kojima su stoljećima robovali, Izraelci su došli do ruba Crvenog mora. Ispred njih je bila široka vodena površina, a iza njih moćna egipatska vojska. U toj naizgled nemogućoj situaciji, »dade Gospodin cijelu noć suzbijati more natrag jakim istočnim vjetrom i osuši more… Sinovi Izraelovi koračali su posred mora« (r. 21,22). Spašeni u tom nevjerojatnom dokazu moći, »poboja se narod Gospodina« (r. 31).

Reagirati sa strahopoštovanjem prirodno je nakon iskustva neizmjerne Božje moći. Ali tu nije bio kraj; narod se također pouzdao u Gospodina (r. 31). Možemo i mi.

– Lisa M. Samra

Stvoritelju, pomogni nam da više vjerujemo tvojoj moći.