Lak novac

Pročitajte: Druga knjiga o Kraljevima 5:20-27
20 pomisli Gehazi, sluga Božjega čovjeka Elizeja: »Gospodar je moj jeftino otpremio toga Aramejca Naamana i nije ništa uzeo od onoga što je on bio donio sa sobom. Tako živ bio Gospodin! Potrčat ću za njim i uzet ću nešto od njega.« 21 I tako Gehazi otrča za Naamanom. Kad ga spazi Naaman gdje trči za njim, nagnu se s kola k njemu i upita ga: »Treba li što?« 22 On odgovori: »Jest, moj me gospodar šalje da ti kažem: Upravo sada dođoše k meni dva mladića iz Efrajimove gore, proročki učenici. Daj mi za njih talenat srebra i dvije svečane haljine!« 23 Naaman odvrati: »Ugodi mi i uzmi dva talenta!« I natjera ga i sveza dva talenta u dvije vreće, uz to dvije svečane haljine. On ih predade dvojici slugu. Oni su to nosili pred njim. 24 Kad on dođe na brdo, uze im to, ostavi u kući i otpusti ljude, koji onda odoše svojim putem. 25 Tada on uđe i stane pred svojega gospodara. Elizej ga upita: »Odakle dolaziš, Gehazi?« On odgovori: »Tvoj sluga nije bio izišao.« 26 Ali mu onaj reče: »Nisam li bio u duhu ondje kad se je netko iz svojih kola nagnuo k tebi? Nisi li ti uzeo novce da sebi nabaviš haljine, maslinike, vinograde, ovce i goveda, sluge i sluškinje? 27 I zato guba Naamanova neka prione vječno za te i za tvoje potomke!« I ostavi ga, a onaj posta bijel od gube kao snijeg.

Jer gdje je tvoje blago, ondje je i tvoje srce.

Matej 6:21

U kasnim 1700-ima mladić je otkrio zagonetno uleknuće na Oak Islandu u Novoj Škotskoj. Pretpostavljajući da su gusari tu zakopali blago, počeo je kopati uz pomoć nekoliko prijatelja. Nikada nisu pronašli nikakvo blago, ali glasine su zaživjele. Tijekom stoljeća, drugi su nastavili kopati na tom mjestu – potrošivši mnogo vremena i novca. Uleknuće je sada duboko više od trideset metara.

Takve opsesije odaju prazninu u ljudskom srcu. Jedna priča u Bibliji pokazuje kako je ponašanje jednog čovjeka otkrilo upravo takvu prazninu u njegovu srcu. Gehazi je dugo bio pouzdan sluga velikog proroka Elizeja. Ali kad je Elizej odbio raskošne darove vojnog zapovjednika kojeg je Bog izliječio od gube, Gehazi se dosjetio kako dobiti dio plijena (2 Kraljevima 5:22). Kad se Gehazi vratio kući, lagao je proroku (r. 25). Ali Elizej je znao. Upitao ga je: »Nisam li bio u duhu ondje kad se je netko iz svojih kola nagnuo k tebi?« (r. 26) Na kraju je Gehazi dobio ono što je želio, ali je izgubio ono što je bilo važno (r. 27).

Isus nas je podučio da ne jurimo za blagom ovoga svijeta i da umjesto toga skupljamo »blago u nebu« (Matej 6:20).

Čuvajte se bilo kakvih prečaca do želja svojeg srca. Slijediti Isusa je način da ispunimo prazninu nečim stvarnim.

– Tim Gustafson

Dragi Bože, predajemo ti svoje želje. Molimo te, pomogni nam žudjeti za onim što ti smatraš blagom.