Više, više, više

Pročitajte: Evanđelje po Luki 12:13-21
13 Jedan iz naroda reče mu: »Učitelju, reci mojemu bratu da podijeli sa mnom baštinu!« 14 On mu odvrati: »Čovječe, tko je mene postavio sucem ili djeliteljem baštine među vama?« 15 Onda nastavi: »Pazite i čuvajte se svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem.«
16 Tada im pridoda još jednu prispodobu: »Neki bogat čovjek imao je zemlju koja mu je bogato urodila. 17 Tada je mislio u sebi: Što da činim? Nemam u što sabrati svoju ljetinu. 18 Ovako ću učiniti, reče: Srušit ću svoje žitnice i sagradit ću veće. U njih ću sabrati sav svoj prihod i sva svoja dobra. 19 Onda ću kazati svojoj duši: Dušo moja, imaš veliko imanje za mnogo godina. Otpočini! Jedi, pij i uživaj! 20 Ali Bog mu reče: Luđače, još ove noći potražit ću tvoju dušu od tebe! Komu će tad pripasti što si nakupio? 21 Tako biva onome koji sebi zgrće blago, umjesto da se bogati kod Boga.«

 

Pazite i čuvajte se svake lakomosti!

Luka 12:15

NEKI ljudi vole kupovati. Imaju neprestanu želju da kupuju, kupuju, kupuju. Potraga za posljednjim modnim novitetom rasprostranjena je cijelim svijetom. Ogromni trgovački centri postoje u Kini, Saudijskoj Arabiji, Kanadi, Filipinima, SAD-u i ostalim dijelovima svijeta. Porast kupovine u trgovinama i putem interneta pokazuje da je kupovanje globalna pojava.

Kupovanje može biti zabavno. Naravno, nije pogrešno nastojati kupiti nešto povoljno i uživati u stvarima koje nam je Bog dao. No kada postanemo prezaokupljeni stjecanjem materijalnih dobara, gubimo iz vida ono što je bitno.

Isus je svojim učenicima rekao: »Pazite i čuvajte se svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem« (r. 15). Tada im je ispričao prispodobu o čovjeku »koji sebi zgrće blago, umjesto da se bogati kod Boga« (r. 21).

Kako naučiti biti zadovoljni onime što imamo i ne težiti tome da imamo više? Evo nekoliko načina: materijalne stvari gledajte kao na dar od Boga koji moramo mudro koristiti (Matej 25:14-30); marljivo radite i štedite novac (Izreke 6:6-11); pomažite Božje djelo i onima koji su u potrebi (2 Korinćanima 9:7; Izreke 19:17). I ne zaboravite uvijek biti zahvalni za ono što vam Bog daje.

– Dennis Fisher

Biti bogat u Bogu daleko je bolje nego biti bogat materijalnim dobrima.