Pravila oslobođenja

Pročitajte: Knjiga Postanka 50:15-21
15 A braća se Josipova pobojaše, kad im umre otac, i rekoše: »Što ako bi se Josip pokazao protivan nama pa nam uzvratio sve zlo što mu učinismo?« 16 Zato poručiše Josipu: »Otac tvoj pred smrt svoju odredi ovo: 17 Ovako kažite Josipu: Ah, oprosti ipak braći njihov zločin i grijeh, što ti zlo učiniše! A sad oprosti nam, molimo, naš zločin! Mi štujemo Boga tvojega oca!« Kad mu oni to poručiše, Josip zaplaka.
18 Tada mu dođoše sama braća, padoše pred njega i rekoše: »Evo, tvoji smo robovi!«
19 A Josip im reče: »Ne bojte se! Zar sam ja umjesto Boga? 20 Vi dakako misliste zlo protiv mene, ali Bog okrenu to na dobro, da izvrši ono što se danas zbiva, da uzdrži na životu mnoge ljude. 21 Ne bojte se sada! Ja ću se brinuti za vas, za vaše žene i za vašu djecu!« Tako ih je tješio i prijateljski im govorio.

 

Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.

Ivan 8:36

U knjizi Izbaci pedeset stvari Gail Blanke ističe četiri pravila oslobođenja koja nam mogu pomoći da se riješimo suvišnih stvari u svojem životu. Prvo pravilo glasi: »Ako vas opterećuje, sputava ili se zbog toga jednostavno osjećate loše, bacite to, darujte, prodajte i krenite dalje.«

Mislim da to pravilo ima i duhovnu primjenu: Ne moramo ostati povezani s prošlim grijesima. Josipova braća imala su taj problem. Godinama nakon što su prodali svog brata u ropstvo, sjećali su se svoje okrutnosti i bojali se osvete (Postanak 50:15). Zato su Josipu poslali poruku moleći ga: »A sad oprosti nam, molimo, naš zločin!« (r. 17). Učinili su to iako su vidjeli Josipovu dobrotu prema njima i čuli ga kako im govori: »… ne korite sebe zato što me ovamo prodadoste,…« (Postanak 45:5).

Mnogi od nas ostaju povezani sa starim grijesima usprkos milosti i oproštenju onih protiv kojih smo sagriješili. No pravo oslobođenje dolazi kada svoje prijestupe priznamo Bogu. On nam oprašta (1 Ivanova 1:9) i udaljit će naše grijehe od nas (Psalam 103:12). U Bibliji piše: »On će nam se opet smilovati, pogazit će naše opačine i baciti u morsku dubinu sve naše grijehe« (Mihej 7:19). Ne zaboravite da jedino »Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni« (Ivan 8:36).

– Jennifer Benson Schuldt

Našu slobodu od grijeha Isus je platio svojom krvlju.