Na našoj strani

Pročitajte: Psalam 118:1-6
1 Zahvaljujte Gospodu jer je dobar,
jer vječna je ljubav njegova!
2 Neka kaže Izrael:
»Vječna je ljubav njegova.«
3 Neka kaže dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova.«
4 Neka kažu svi koji se boje Gospoda:
»Vječna je ljubav njegova.«

5 Iz tjeskobe zazvah Gospoda!
Gospod me usliša i oslobodi.
6 Gospod je za me, ne bojim se ništa:
što mi može učiniti čovjek?

 

Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može?

Psalam 118:6, K. S.

NAKON što je na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. osvojila dvije zlatne medalje, sićušna atletičarka Gabby Douglas je rekla:« Bog vas nikada neće iznevjeriti. On je uvijek na vašoj strani.«

Ponekad se takva izjava može pogrešno razumjeti. To ne znači da ako se natječem protiv vas na nekom sportskom natjecanju, a Bog je na moj strani, da tada sigurno neću izgubiti. Ako pročitamo Psalam 118:5,6 dobit ćemo ispravnu sliku o tome što to znači. Ondje piše: »Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: On me usliša i oslobodi. Jahve je sa mnom, i ja ne strahujem: što mi tko može?« (K. S.)

U Šarićevu prijevodu početak 6. retka glasi ovako: »Gospod je za me.« To znači da kad nevolje dođu u naš život, Bog koji je pun milosti, »Vječna je ljubav njegova« (r. 4), je s nama i pruža nam zaštitu koju trebamo.

Ne moramo biti olimpijski pobjednici da bismo znali vrijednost takve božanske pozornosti. To je ono što trebamo u doba krize kad nemamo dovoljno za život. To je ono što trebamo kad nas napusti osoba koju volimo. Bez obzira na to o čemu je riječ, kao Isusovi sljedbenici znamo gdje potražiti pomoć. Sa sigurnošću mogu reći: »Jahve je sa mnom i ja ne strahujem.« (K. S.)

– Dave Branon

Bog je s nama usred svih nevolja.