Ljudi utočišta

Pročitajte: Ruta 3:1-9
1 Jednoga dana reče joj njezina svekrva Noemi: »Draga kćeri, ne trebam li ti potražiti gdje ćeš počinuti da bi ti bilo dobro? 2 Evo: Boaz, naš rođak, s čijim si djevojkama bila zajedno, vijat će ove noći ječam na gumnu. 3 Umij se i namaži se, obuci na se svoje najbolje haljine pa idi na gumno! Pripazi na to da te on ne vidi dok ne pojede i ne napije se! 4 Kad onda on legne da spava, pazi gdje će leći. Tad odi tamo, digni pokrivač s njegovih nogu i ondje lezi! On će onda već reći što ćeš raditi.« 5 Ona joj odgovori: »Što god mi kažeš, učinit ću.« 6 I ode na gumno i učini sve onako kako joj je bila rekla njezina svekrva. 7 Kad je Boaz jeo i pio, i bio dobre volje, legne da spava iza stoga žita. A ona dođe polako, podiže pokrivač s njegovih nogu i tamo legne. 8 Oko ponoći trže se čovjek, okrenu se i vidje ženu kako leži kod njegovih nogu.
9 Kad upita: »Tko si?«, ona odgovori: »Ruta, tvoja sluškinja. Raširi rub svoje haljine na svoju sluškinju! Jer ti si rođak koji duguje otkup.«

 

Raširi rub svoje haljine na svoju sluškinju! Jer ti si rođak koji duguje otkup.

Ruta 3:9

PHIL i Sandy, dirnuti pričama o djeci izbjeglicama, otvorili su svoja srca i dom za dvoje od njih. Nakon što su došli po njih u zračnu luku, u tišini su se nervozni odvezli kući. Jesu li bili spremni na ovo? Nisu dijelili istu kulturu, jezik ni vjeru, ali su postali ljudi utočišta za ovu dragocjenu djecu.

Boaz je bio dirnut pričom o Ruti. Čuo je da je napustila svoj narod kako bi skrbila o svojoj svekrvi Noemi. Kad je Ruta došla pabirčiti na njegovu njivu, Boaz je nad njom izmolio ovaj blagoslov: »Gospodin neka ti plati za tvoje djelo! Potpuna plaća neka ti bude od Gospodina, Boga Izraelova, kad si došla da se pod njegova krila skloniš!« (2:12)

Ruta je podsjetila Boaza na njegov blagoslov kad mu je jedne noći prekinula san. Probuđen pokretom kraj svojih nogu, Boaz upita: »‘Tko si?’« ona odgovori: ‘Ruta, tvoja sluškinja. Raširi rub svoje haljine na svoju sluškinju! Jer ti si rođak koji duguje otkup’« (3,9).

Hebrejska riječ za rub odjeće i krilo je ista. Boaz je pružio Ruti utočište oženivši se njome, a njihov praunuk David se toga sjetio u svojoj pjesmi hvale Bogu Izraelovu: »Kako je dragocjena tvoja dobrota, Bože! U sjeni tvojih krila sklanjaju se djeca čovječja« (Psalam 36:8).

– Mike Wittmer

Oče, utječem ti se. Upotrijebi me da širim tvoje utočište na druge.